Otvoreni javni pozivi za dodjelu grantova za zagovaračke mreže, inicijative društvene odgovornosti kompanije i medije

01. dec, 2020

U okviru projekta „Misli o prirodi!“ danas su objavljena tri javna poziva za dodjelu grantova – poziv za dodjelu grantova za zagovaračke mreže, poziv za dodjelu grantova za inicijative društvene odgovornosti kompanija te pozivi za grantove za medijske projekte.

Pozive možete pronaći na našoj stranici, u rubrici “Otvoreni pozivi”: https://mislioprirodi.ba/otvoreni-pozivi-za-grantove/.

Grantovi za zagovaračke mreže dodjeljuju se za jačanje kapaciteta lokalnih organizacija i pružanje podrške u stvaranju partnerstva, odnosno umrežavanju organizacija civilnog društva u cilju podizanja svijesti i odgovornosti svih interesnih grupa (građana/ki, kompanija, vladajućih struktura) o očuvanju okoliša kroz zagovaračke kampanje.

Inicijative društvene odgovornosti kompanija bit će dodijeljene organizacijama civinog društva za projekte kojima nastoje podstaći djelovanje građana (grupa i pojedinaca) u lokalnim zajednicama kroz organizacije civilnog društva, s ciljem ukazivanja na probleme zagađivača i smanjenje negativnog uticaja na okoliš.

Konačno, medijskim grantovima nastojimo osigurati aktivno učešće medija u zagovaračkim inicijativama, kako bi se u medijskom okruženju razvio novi pristup eko temama; uvođenje okolišnih pitanja u dnevnu šemu medija, kreiranje multimedijalnih sadržaja o pitanjima okoliša koji će podsticati građane i građanke da se uključe u rješenje lokalnih pitanja, koji će biti edukativni alat, promotivni materijal za suživot čovjeka i prirode. Dodatni cilj ovog granta je razvijanje što bolje saradnje između medija i organizacija civilnog društva.

Ovo je drugi javni poziv za navedene grant linije u okviru projekta „Misli o prirodi!“, u okviru kojeg će biti dodijeljeno maksimalno 15 grantova, odnosno maksimalno pet grantova po jednoj grant liniji. Za tih 15 eventualnih projekata pripremljen je iznos od ukupno 350.000 KM. Od toga, 250.000 KM je namijenjeno zagovaračkim mrežama, odnosno maksimalno 50.000 po projektu, te po 50.000 za inicijative društvene odgovornosti kompanija i medije, odnosno maksimalno 10.000 po projektu.

Rok za podnošenje prijava za sva tri poziva je 17.1.2021. godine.

Pin It on Pinterest

Share This