Otpad pored kontejnera i u naselju Obilićevo

29. mar, 2021

Odlaganje otpada pored kontejnera može se vidjeti i u banjalučkom naselju Obilićevo.

U pitanju je ulica Brace Potkonjaka, a na fotografija je vidljivo kako je odložen krupni otpad pored kontejnera.

Ovaj tekst je izrađen uz podršku projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska. Sadržaj materijala je isključiva odgovornost portala i ne odražava nužno stavove Centra za promociju civilnog društva i Švedske.

Izvor:

banjaluka.com

Pin It on Pinterest

Share This