Okolinska dozvola po mjeri zagađivača?

18. maj, 2021

U Zahtjevu za izdavanje integralne okolinske dozvole za pogone i postrojenja ArcelorMittal Zenica iz februara 2021. nema planiranih aktivnosti i mjera za smanjenje ispuštanja zagađujućih materija u vodu. Podnosilac zahtjeva navodi: “Mjere za smanjenje emisija u vodu su predmet vodne dozvole koju izdaje Agencija za vodno područje rijeke Save.

Načelo integralnog pristupa iz Zakona o zaštiti okoliša FBiH obuhvata:
a) uzimanje u obzir cijelog životnog ciklusa materijala i proizvoda;
b) predviđanje posljedica u svim komponentama okoliša kao rezultata djelovanja materijala i djelatnosti (novih i postojećih);
c) svođenje nastanka otpada i štetnog djelovanja otpada na najmanju moguću mjeru;
d) primjenjivanje opštih metoda za procjenu i poređenje problema u okolišu; i
e) komplementarnu primjenu mjera u odnosu na posljedice, poput kvalitativnih ciljeva zaštite okoliša i mjera usmjerenih prema izvorima kada su u pitanju emisije.

Okolinska dozvola ne može biti integralna ako ne obuhvata sva štetna djelovanja na okoliš i ako ne pokriva sve pogone i postrojenja. Današnji incident ispuštanja zagađujućih materija u rijeku Bosnu je dokaz da nije prihvatljivo ovom problemu pristupati parcijalno, kako to predlaže kompanija ArcelorMittal.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma imenovalo je 16.4.2021. stručnu komisiju za analizu i ocjenu zahtjeva za izdavanje okolinske dozvole privrednom društvu ArcelorMittal Zenica. Komisija ima zadatak da u roku od 30 dana predloži uslove i mjere s rokovima za provođenje i ublažavanje negativnih uticaja na okoliš. Neki članovi komisije ranije su imali poslovne veze s kompanijom ArcelorMittal kao autori studija i elaborata, što navodi na sumnju u nepristrasnost i nezavisnost komisije.

Ukoliko ministarstvo i stručna komisija budu prešli preko izjava iz Zahtjeva da je realizacija mjere koja je bila naložena još 2009. godine i dalje “u toku”, a da će se zaštita voda rješavati nekom drugom, vodnom dozvolom, bićemo prinuđeni uspostavljeni dijalog zamijeniti ponovnim upravnim sporovima i novim krivičnim prijavama.

Pin It on Pinterest

Share This