Oglas za posao: finansijski/a službenik/ca

15. jul, 2020

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je neprofitna organizacija osnovana 1996. godine u Sarajevu, a djeluje na području cijele BiH i regije zapadnog Balkana kroz pružanje kvalitetnih programa i usluga organizacijama, medijima, poslovnom sektoru, vlastima, građanima/kama i poticanje njihove međusobne saradnje i umrežavanja.

U zadnjih 20 godina CPCD se etablirao kao organizacija koja jača kapacitete organizacija i samog civilnog društva pružajući tehničku, savjetodavnu, zagovaračku i grant podršku.

Tražimo profesionalne, komunikativne, motivisane, entuzijastične, proaktivne osobe, koje su spremne raditi u timu!

Na osnovu ukazanih potreba , CPCD raspisuje oglase za prijem u radni odnos na određeno vrijeme:

 1. Službenik/ca za finansije (1 izvršitelj/ka)

Službenik/ca za finansije direktno je odgovoran/na za finansijsko vođenje i administriranje projekta. Direktno komunicira sa finansijskom menadžericom i projektnom menadžericom, drugim projektnim osobljem, kako bi u skladu sa internim finansijskim procedurama, zahtjevima donatora i pozitivnim zakonskim propisima procesuirao/la finansijsko poslovanje u okviru projekta.

Pored opštih zakonskih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i posebne uslove:

 • Univerzitetska diploma (poželjno Ekonomski fakultet)
 • Najmanje 5 godine iskustva u radu u nevladinim organizacijama na finansijskim poslovima
 • Odlična jezička pismenost na B/H/S jezicima
 • Odlična pisana i usmena komunikacija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u pismu i govoru
 • Aktivno poznavanje rada na računaru, posebno MS Windows, MS Office (sa fokusom na napredno poznavanje korištenja programa Excel i Word), internet pretraživanja i e-mail komunikacije
 • Poznavanje finansijskih procedura i propisa, finansijskog planiranja, upravljanja budžetima i izvještavanja
 • Lični pristup poslu:
  • Preciznost i tačnost u radu sa naglaskom na detalje
  • Sposobnost samostalnog izvršenja zadataka od početka do kraja procesa
  • Proaktivnost, inovativnost, strateška orijentiranost i komunikativnost
  • Poštivanje rokova i efikasno upravljanje vremenom
  • Fleksibilnost
  • Analitičnost
  • Spremnost na putovanja i rad na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine
  • Opredjeljenost prema timskom radu
  • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju

Radno mjesto je u Sarajevu.

Očekivani period trajanja ugovora je do septembra 2021.,  sa obaveznim probnim radom od 3 mjeseca.

Motivaciono pismo i CV (sa minimalno 3 reference) je potrebno poslati putem emaila na prijava@cpcd.ba  najkasnije do nedjelje 26.7.2020. godine do 23:59. U naslovu emaila naznačiti Prijava za posao_Ime Prezime

Kandidati čija aplikacija bude odobrana za drugi krug selekcije će biti obaviješteni o datumu, mjestu i vremenu održavanja testiranja i intervjua.

Pin It on Pinterest

Share This