Održano predavanje na temu Medijsko izvještavanje o zaštiti okoliša na IBU

09. jun, 2022

Jučer smo posjetili Međunarodni Burch Univerzitet i studente/ice odsjeka za Digitalno komuniciranje i Odnose s javnošću gdje smo razgovarali o medijskom izvještavanju zaštite okoliša.

Predavač, Edis Deljković, dugogodišnji novinar koji trenutno obnaša funkciju rukovodioca multimedije na BHT-u, predstavio je svoj rad i razgovarao sa studentima/cama o njihovim planovima za budućnost želeći im približiti šta zapravo znači “pravi put u medijima” kao i prve korake ka putu prema izgradnji sebe kao osobe koja će u budućnosti predstavljati određene kompanije kroz odnose s javnošću.

Edis je skrenuo pažnju na slabu zastupljenost izvještavanju o dešavanjima koja se vežu za ekologiju, zaštitu životne sredine, prirodne katastrofe ali i dešavanja u prirodi naše Bosne i Hercegovine. Kroz nekoliko primjera pokazao je ranija izvještavanja o zaštiti okoliša i koliko se zapravo, godinama ništa ne mijenja.

O zagađenju i problemima životne sredine govorimo samo u periodima godine kada su vidljivi ljudskim okom, kada smog u našem gradu ne dozvoljava da vidimo metar ispred sebe, što je jako pogrešno.” – istaknuo je Edis.

Cilj ovog dijela predavanja jeste potaći mlade ljude da razgovaraju o problemima, reaguju na iskorištavanje prirodnih bogatstava, da ne čekaju zakon o zabrani gradnje mini hidroelektrana kako bi uradili promjenu, pomor ribe ili izlijevanje piralena kako bi se kreirale priče i ukazalo na velike probleme u ljudskim odnosima prema prirodi.

Također, kroz zajednički i interaktivni rad, Edis je sa studentima i studenticama govorio o pravilnom medijskom izvještavanju, kreiranju zanimljivog sadržaja, načinu pisanja i slanja saopćenja medijima, te dijeljenju informacija koje će biti od interesa široj javnosti.

“Misli o prirodi!” pored cilja za povećanje uticaja civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i naravno mladih ljudi, nastoji motivisati mlade ljude, učenike/ce osnovnih i srednjih škola, studente i studentice koji mogu, trebaju i moraju uticati na promjene u društvu.

 

Pin It on Pinterest

Share This