Održano predavanje na temu: “Medijsko izvještavanje o zagađenju zraka”

27. feb, 2022

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) Sarajevo organizirao je online predavanje za studente na temu „ Medijsko izvještavanje o zagađenju zraka”, 25. februara 2022. godine putem zoom aplikacije, a unutar projekta “Misli o prirodi!”.

Iako je eko-novinarstvo, koje se primarno bavi uticajem djelovanja ljudi na okoliš, u svijetu sve više popularno, u BiH, medijske kuće nemaju specijalizirane novinare za ovu temu.

Iz tog razloga, jako je pohvalno kada postoje novinari koji samoinicijativno prave istraživačke priče te utiču na svijest građana ali i institucija o važnosti uzajamnog zalaganja na polju zaštite okoliša.

Dvoje takvih, koji su i poznati novinari u BiH, bili su naši predavači: Mersiha Drinjaković i Sanel Kajan.

Podaci o zagađenju zraka alarmantni su u većini gradova u BiH, a teme ovog interaktivnog predavanja bile su usmjerene na predstavljanje trenutne situacije s naglaskom na specifične prakse medijskog izvještavanja o zaštiti okoliša i ulozi pojedinca u smanjenju negativnih efekata zagađenja.

Ovakva predavanja su važan aspekt obrazovne aktivnosti jer mediji imaju veliki uticaj u kreiranju javnog stava i s tim u vezi odgovornost pravovremenog i tačnog izvještavanja mora biti velika.

Tema zagađenja zraka je često relativizirana, a teme o zaštiti okoliša općenito nisu dovoljno zastupljene u medijima i javnosti jer su rijetki mediji koji se ozbiljno bave eko-izvještavanjem.

Unutar svog predavanja -„Promjena možeš biti i ti“– „Snaga uloge pojedinca u zaštiti okoliša“, Mersiha Drinjaković je apostrofirala ulogu pojedinca kao ključnog elementa stvarnih promjena u dijelu zaštite okoliša.

Istakla je da mediji ne treba da rješavaju problem nego da budu glas građana, da izvještavaju i da eventualno nude rješenje, ali da nemaju ingerencije da ga sprovedu.

Takođe, navela je koliko je važno da se medijima i civilnom društvu omogući pristup informacijama od strane relevantnih institucija, što nažalost često nije slučaj, a informacije koje se dobiju budu nepotpune ili neblagovremene.

Sanel Kajan je unutar svoje teme “Mediji i zaštita životne sredine”- “Pravo na čist zrak”, a na svom ličnom primjeru govorio o načinu medijskog izvještavanja o eko temama te o negativnim posljedicama zagađenja sa kojima se građani svakodnevno susreću.

Takođe, govorio je i o činjenici da sami građani često nisu dovoljno informirani a neki čak i nemaju veliki interes o ovakvim temama.

Nakon razgovora sa studentima i studenticama, zaključak predavanja je da je u dijelu medijskog izvještavanja najvažnije upoznati javnost sa razlikom uloge novinara i uloge institucija u dijelu rješavanja određene problematike. Novinari i civilno društvo imaju ulogu detekcije neke društvene problematike i plasiranja iste u javnost, a ne ulogu realizatora rješenja, što se često u društvu tako percepira.

Dodatno, ohrabrujuće je istraživanje koje je proveo Magazin Gracija a u kojem se navodi da čak 97,2 %  od ukupnog broja ispitanika, smatra da javnost treba imati više informacija, iz formalnih i neformalnih izvora koji se tiču kvalitete zraka u KS, a njih 97,3 % spremno je učestovati u aktivnostima koje bi doprinijele poboljšanju kvalitete zraka.

Uloga pojedinca u zaštiti okoliša i dalje je najvažnija stoga svi trebamo raditi na svom primjeru kao prvoj instanci prevencije zagađenja okoliša. Svi moramo (spo)znati da je briga o okolišu briga o nama samima, a mediji trebaju provoditi redovne kampanje informiranja javnosti i podizanju svijesti o zagađenju zraka.

Projekat „Misli o prirodi!“ će i dalje promovirati aktivnosti zaštite okoliša u cilju podizanja svijesti o važnosti brige o okolišu po zdravlje građana BiH.

 

Pin It on Pinterest

Share This