Odgovori na pristigla pitanja – Iskazivanje interesa za pružanje usluga dizajna

08. jul, 2020

Sarajevo, 8.7.2020.

ODGOVORI NA PRISTIGLA PITANJA

Poziv za iskazivanje interesa za pružanje usluga dizajna u okviru projekta Misli o prirodi! SD 003 01/2020

 1. Da li se na poziv mogu javljati svi pravni subjekti, konkretno marketinške agencije koje se bave poslovima dizajna, ili je on upućen pojedincima odnosno agencijama koje se isključivo bave dizajnom?

  Odgovor: Poziv je otvoren za sve pravne subjekte koji imaju iskustva u oblasti dizajna, te nije neophodno da im je to jedina ili primarna djelatnost. Marketing agencija se mogu javiti na javni poziv i ponuditi svoje usluge.

 2. Da li dizajn vizuelnog identiteta kampanje uključuje kampanju sa TV spotom?

  Odgovor: Dizajn vizuelnog identiteta podrazumijeva definisanje glavne ideje dizajna koja će biti korištena za kreiranje svih drugih materijala, identitet kampanje uključuje definisanje osnovne linije dizajna, određivanje palete boja koje se koriste, ideje za promociju cilja kampanje kojeg će definisati CPCD, fonta slova i drugih obilježja jednog identiteta. Vizuelni identitet kampanje treba biti korišten i pri kreiranju video spota, ali snimanje i produkcija video spota ne spadaju u dio produkata usluge kreiranje vizuelnog identiteta kampanje?

 3. Da li se usluga dizajn reklame odnosi na print oglas, TV spot, ili nesto drugo?

  Odgovor: Usluga dizajn reklame pripada setu usluga definisanih u Predmetu nabavke u stavci 2. Dizajn bilborda, reklame i postera, te podrazumijeva dizajn idejnog rješenja za reklamiranje određenog segmenta projekta u manjem formatu prilagodljivom štampanim i elektornskim medijima kao što su reklame u novinama, reklama na banerima web stranica, reklama na pokretnim stepenicama nekog tržnog centra i sl.Da li u okviru dizajna brošure, publikacije, priručnika agencija treba da planirati kupovinu fotografija ili photoshooting?

 4. Da li CPCD ima dostupne fotografije koje je moguće koristiti za dzajn navedenih materijala?Odgovor: Cijena dizajna brošure, publikacije i priručnika treba da uključuje i sve druge stavke potrebne za kvalitetno i  profesionalno obavljanje posla kao što su fotografije, uzorci, grafike, fontovi i dr. CPCD neće dostavljati fotografije niti druge materijale, osim teksta isporučiocu posla.
 5. Koji je maksimalan broj naljepnica u setu koji treba kreirati pod stavkom Dizajn naljepnica?

  Odgovor: Maksimalan broj naljepnica je 30.

 6. Da li usluga dizajn naljepnica za Viber  uključuje i cijenu zakupa za Viber kampanju?

  Odgovor: Usluga dizajn naljepnica se isključivo odnosi na dizajn naljepnica, a cijena zakupa Viber kampanje ne ulazi u ovu ponudu.

 7. Da li dizajn najavne špice za video podrazumijeva samo statičnu sliku ili je tu uključena i produkcija animacije od nekoliko sekundi?

  Odgovor: Ponuđači mogu dostaviti cijenu dizajna za obe verzije najavne špice uz jasno navođenje koja cijena se odnosi na uslugu dizajna statične slike a koja je cijena za video špicu.

Pin It on Pinterest

Share This