OBRAZOVANJE: Temelj u borbi protiv ekološkog kriminala

01. dec, 2023

Ekološki kriminal predstavlja ozbiljnu prijetnju planeti Zemlji, s širokim rasponom ilegalnih aktivnosti koje uključuju nezakonitu trgovinu ugroženim vrstama, nelegalnu sječu šuma, ilegalno odlaganje otpada, ilegalni ribolov i mnoge druge. Ovaj oblik kriminala ne samo da ima ozbiljne ekonomske posljedice, već i duboke ekološke implikacije, ugrožavajući biodiverzitet, kvalitetu zraka i vode, te opću održivost ekosistema.

Jedan od ključnih koraka u suzbijanju ekološkog kriminala je podizanje svijesti o ozbiljnosti ovog problema. Edukativne institucije, od osnovnih škola do univerziteta, imaju ključnu ulogu u informiranju javnosti o prirodi i posljedicama ekološkog kriminala. Kampanje javnih informacija, seminari, i radionice mogu pridonijeti tome da ljudi shvate kako nezakonite aktivnosti utiču na ekosustave, ugrožavajući stabilnost planete.

U radu podizanja svijesti o ekološkom kriminalu, istraživanja pokazuju da su kampanje koje se fokusiraju na stvarne priče i primjere iz prakse, te pružaju konkretna rješenja i akcije, najučinkovitije.

Obrazovanje stručnjaka/kinja za bolje sutra

Obrazovanje igra ključnu ulogu u razvoju stručnjaka/kinja koji su sposobni identificirati, dokumentirati i analizirati ekološke prekršaje. Studenti/ice koji se obrazuju u područjima poput biologije, ekologije, forenzike, i prava postaju ključni članovi/ice timova koji rade na istraživanju ovih zločina. Razumijevanje ekoloških sistema i sposobnost primjene najnovijih tehnologija, kao što su satelitsko praćenje ili forenzička analiza, ključno je za učinkovito suzbijanje ekološkog kriminala.

U ovom kontekstu, organizacije poput Europskog centra za studije o ekološkom kriminalu (ECEC) igraju ključnu ulogu u pružanju obrazovnih resursa i stručnog usavršavanja za one koji žele raditi u suzbijanju ekoloških prekršaja.

Međutim, jedan od glavnih segmenata koji mogu smanjiti ekološki kriminal, odnosno povećati svijest o ekologiji jeste pravovremena i učinkovita edukacija mlađih generacija. Samim time, dovoljno prostora u planu i programu gdje bi se izučavale nauke poput biologije i ekologije, dosta će poboljšati svijest o ovoj temi.

Vlada Kantona Sarajevo je usvojila inicijative koje se odnose na plan i program rada u osnovnim školama, gdje će se učenici/ce sretati sa ekologijom kroz svih devet godina svog osnovnog obrazovanja. Ovakav pristup predstavlja pionirski poduhvat u zalaganju za učenje o značaju okoliša, ali ujedno i temelj za školarce.

Ovo može znatno poboljšati edukaciju o ekologiji i značaju prirode za planetu Zemlju, ali i samog čovjeka od ranijeg doba života. Takvim radom će se stvoriti generacije mladih ljudi koji će imati bolji stepen svjesnosti o pitanjima ekološkog kriminala, ali i njegovom prepoznavanju.

Tehnološki napredak omogućava adekvatan odgovor na okolišni kriminal

Tehnološki napredak igra ključnu ulogu u otkrivanju ekoloških zločina. Stručnjaci/kinje moraju biti obučeni za korištenje najsavremenijih tehnologija poput geografskih informacijskih sustava (GIS), analize DNK tragova, senzora za praćenje zagađenja i drugih alata. Ova tehnološka oruđa ne samo da pomažu u otkrivanju prekršaja već i u prikupljanju čvrstih dokaza koji su od suštinske važnosti za pokretanje pravnih postupaka.

Primjerice, primjena dronova u praćenju šumske sječe ili praćenje nelegalnog ribolova omogućava efikasno prikupljanje podataka iz teško dostupnih područja. Ova tehnološka rješenja omogućavaju bržu reakciju na ekološke prekršaje i povećavaju šanse za uspjeh u otkrivanju počinitelja.

Pored toga što se kroz obrazovne institucije edukuju djeca, pa kasnije i mladi, stvaraju se i programi koji nude raznolike sadržaje, te na taj način se pospješuje sama svijest o ovom pitanja. Potrebno je spomenuti i to da je važan i broj stručnjaka/kinja i u ovoj oblasti, jer ako bi se radilo na prilagodbi kurikuluma i samih nastavnih jedinica, ne samo u osnovnim školama, već kasnije i u srednjim ali posebice na univerzitetima, onda bi se ofromio novi kadar ljudi koji bi mogli znatno da pomognu u suzbijanju ekološkog kriminala.

Regulatorni okvir za suzbijanje okolišnog kriminala

Obrazovani stručnjaci/kinje imaju ključnu ulogu u stvaranju regulatornih okvira i politika usmjerenih prema suzbijanju ekološkog kriminala. Razumijevanje ekoloških sistema i zakonodavstva omogućuje im da doprinesu stvaranju održivih politika koje štite prirodu od nezakonitih aktivnosti. Osim toga, znanstveno utemeljena istraživanja koja proizlaze iz obrazovanja mogu poslužiti kao osnova za razvoj novih zakonskih rješenja.

U tom kontekstu, rad organizacija poput Interpolovog Programa za zaštitu okoliša i održivosti, Environmental Compliance and Enforcement Programme – ECEP, ključan je za promicanje međunarodne saradnje u stvaranju i primjeni učinkovitih zakona. U samim analizama nedostajućih resursa u otkrivanju okolišnog kriminala, ponavlja se značaj međunarodne saradnje i koordinacije nadležnih institucija.

Obrazovanje ima ključnu ulogu u promicanju odgovornosti i etičkog ponašanja prema životnoj sredini. Kroz predavanja o održivosti, recikliranju i drugim ekološki prihvatljivim praksama, obrazovanje može oblikovati ponašanje pojedinaca i društava prema okolini. Naglasak na važnosti očuvanja prirode, biodiverziteta i ekosustava može potaknuti ljude na aktivno sudjelovanje u očuvanju okoliša.

Edukativni projekti poput onih koje provodi Ujedinjeni narodi putem svojih agencija, poput UN Environment Programme (UNEP), imaju za cilj širenje znanja o održivim praksama i poticanje promjena u ponašanju. Ovakve platforme omogućavaju podršku krucijalnim projektima, upravo u segmentima kada država ne prepoznaje značaj i nedostaje materijalnih resursa za iste.  

U stvaranju međunarodnih mreža stručnjaka obrazovanje ima ključnu ulogu, jer na taj način se dijele informacije, najbolje prakse i najnovija saznanja u borbi protiv ekoloških prijetnji. Razmjena studenata/ica, istraživača/ica i stručnjaka/kinja iz različitih dijelova svijeta omogućava stvaranje globalne koalicije posvećene očuvanju okoliša.

Projekti poput Erasmus Mundus programa, koji omogućava razmjenu studenata/ica i istraživača/ica iz cijelog svijeta, doprinose globalnoj suradnji u borbi protiv ekološkog kriminala. Kroz omogućavanja razmjene, mladima i prosvjetnim radnicima omogućavaju se prilike za razmjenu znanja, iskustva i dobrih praksi, ali i networking koji u kasnijem periodu razvija mrežu ljudi širom Evrope, ali i svijeta da zajednički djeluju u borbi za okoliš.

Izvor: Objavi.ba

Pin It on Pinterest

Share This