Nepravilnosti u radu rudnika Medna dovele do zagađenja potoka, stanovnicima se savjetuje da ne koriste vodu!

16. mar, 2023

Nakon provedenih ispitivanja od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, utvrđeno je da je voda potoka Grabovac u selu Medna kod Mrkonjić Grada teško zagađena. Zagađenje su uzrokovale brojne nepravilnosti u radu rudnika mrkog uglja „Medna“ u kojem se intenzivno vrši eksploatacija od prošle godine. U vodi su pronađene ogromne količine teških metala, a nivo zagađenja, u nekim slučajevima, prelazi granice uspostavljene čak i za otpadne vode.

Iz tog razloga iz udruženja koja su inicirala uzorkovanje vode, Asocijacije „Green Ways“ Gornja Pecka i “Centra za životnu sredinu” Banja Luka, apeluju na lokalno stanovništvo da ni na koji način ne koriste vodu iz rijeke Medljanke u koju se ovaj potok ulijeva, sve dok se ne izvrše detaljne analize.

„Neophodno je da nadležne institucije izvrše detaljne analize kvaliteta vode potoka Grabovac i rijeke Medljanke i obavijeste stanovništvo o rezultatima u cilju zaštite njihovog zdravlja i živog svijeta ovog mjesta pogođenog rudničkom devastacijom“.

Rijeka Medljanka

Predstavnici navedenih udruženja su obilaskom terena 10. februara 2023. godine uočili da se sva otpadna voda rudnika prelijeva preko novoformiranog jezera i direktno upušta u potok Grabovac, zbog čega je došlo do njenog značajnog zamućenja.

Istog dana je izvršeno uzorkovanje vode potoka Grabovac, na mjestu prije ulijevanja potoka u rijeku Medljanku i to od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, koji je ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS za poslove ispitivanja kvaliteta površinskih, podzemnih i otpadnih voda, metodama akreditovanim od strane nacionalnog tijela za akreditaciju,

Prije izvršenog uzorkovanja vode iz potoka Grabovac, predstavnici Greenways-a i Centra su se dana 8. februara 2023. godine, obratili i nadležnoj Republičkoj vodnoj inspekciji radi utvrđivanja trenutnog stanja potoka Grabovac. Nakon toga, 15. februara je odgovorni vodni inspektor izvršio inspekcijski nadzor i obilazak terena, te u Obavještenju o inspekcijskom nadzoru naveo nakon „osmatranja“ da je „voda potoka Grabovac potpuno bistra, bez tragova zamućenja i da negativni uticaji eksploatacije u inspekcijskoj kontroli nisu konstatovani“.

Međutim, analiza Instituta je pokazala da su vrijednosti parametara Gvožđe (Fe) i Aluminijum (Al) iznad svih granica i pripadaju V klasi kvaliteta, dok je vrijednost parametra Bakar (Cu) III klase.  Izmjerena količina gvožđa (Fe) iznosi 2846 mg/m³, dok je prema Uredbi granica za ovaj parametar manja od 100 mg/m³.  U slučaju Aluminijuma (Al) izmjereno je 511 mg/m³, a referentna vrijednost treba biti manja od 20 mg/m³. Vode V klase kvaliteta se prema Uredbi karakterišu kao „jako zagađene vode koje se gotovo ne mogu koristiti ni za kakve namjene“. Takođe, oba ova elementa stvaraju tokisične uslove za život vodenih organizama i onemogućavaju život, a mogu biti opasni i za ostale životinje poput ptica, divljih životinja i stoke lokalnog stanovništva.

Potok Grabovac, zagađenje

Potok Grabovac koji prolazi kroz srce kopa u selu Medna predstavlja vodu I klase kvaliteta prema Uredbi (Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji vodotoka („Službeni Glasnik RS“ br. 42/01)). Prema Ekološkoj dozvoli koja propisuje mjere zaštite životne sredine projekta, ovaj potok mora biti zaštićen od svih uticaja eksploatacije rude i mora ostati I klase kvaliteta.

Kako navodi Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu, od samog početka eksploatacije uočene su brojne nepravilnosti u radu investitora, čime se, značajno ugrožava dobrobit lokalnog stanovništva i živi svijet ovog mjesta. Dok u rudniku tvrde kako posjeduju sve potrebne dozvole i neophodnu opremu, situacija na terenu to demantuje i izuzetno je ozbiljna i uznemiravajuća. 

“Voda potoka Grabovac se i prije rudnika koristila u svakodnevnoj upotrebi i za piće od strane miještana ovog sela. Vrlo brzo je otvaranjem rudnika došlo do pogoršanja na terenu, prekinuta je vodovodna instalacija koja vodu iz bazena dostavlja mještanima u selo, te sada imamo samo neku prividnu i fiktivnu instalaciju postavljenu po zemlji i kroz šumu. Sada je ozbiljno ugrožen kvalitet vode, jer je zatrovana i zagađena. Pitanje je koliko je nizvodno ispravna i rijeka Medljanka koja se koristi  u poljoprivredi ovog kraja i drugih sela, te da li su ugroženi izvori Sane koji su zaštićeni spomenik prirode. Pitamo se samo dokle će se ugrožavati opstanak ljudi na selu, kao i dokle će se eksploatisati priroda? Kroz ovaj primjer rudnika, uzurpirala se mnogo veća površina zemljišta, i to bez određenih dozvola i kontrole, uništena su okolna privatna imanja, zagađena je voda i ugrožena bezbijednost opstanka mještana, ali i zdravlje onih koji dolaze ovdje u ove krajeve na odmor i u prirodu. Nadležne institucije ne reaguju, a hitno bi morali da izađu na teren i utvrde stvarnu štetu i nivo kvaliteta vode. Nadamo se da će sada to i uraditi!”, istakao je Topić.

Centar za životnu sredinu

Pin It on Pinterest

Share This