Nabavka i distribucija različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH – Odgovori na pitanja

15. jul, 2021

Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 03/2021

Nabavka i distribucija različitih materijala, roba i usluga za 36 škola u BiH podijeljenih u 26 LOTa

Odgovori na pitanja

 

Pitanje 1. vezano za LOT 21 – OŠ “Tina Ujevića” Vitina, Ljubuški, stavka 21.1.

 S obzirom da se traži ugradnja, interesuje me u šta se panel ugrađuje (rigips, Armstrong ploče, betonski plafon)?

 Ugradnja panela će se raditi u betonski plafon.

 

Pitanje 2. vezano za LOT 16 –  Gimnazija Visoko, stavka 16.5

S obzirom da se traži ugradnja, interesuje me u šta se panel ugrađuje (rigips, Armstrong ploče, betonski plafon)?

Ugradnja panela će se raditi u betonski plafon.

 

Pitanje 3. vezano za LOT 16 –  Gimnazija Visoko, stavka 16.8

Da li je rasvjeta ugradna ili nadgradna?

Rasvjeta je nadgradna.

 

Pitanje 4. vezano za LOT 18 – Srednja tehnicka škola Tešanj, stavka 18.1

Molim vas da navedete podrobnije vrstu svjetiljki (visina, snaga, oblik, …)?

Instalacije rasvjete obuhvata: iskop kanala, postavljanje uzemljenja i spajanje na kućište svjetiljke, postavljanje alkaten kabla i provlačenje napojnog kabla te spajanje na svjetiljku, izradu betonske osnove za svjetiljku dimenzija 25 x 25 cm i dubine min. 30 cm na koju se pričvršćuje kućište svjetiljke.

Na kraju, potrebno je izvršiti spajanje novourađenih svjetiljki na postojeću mrežu.

Izgled svjetiljke je dat na slici. Nažalost od škole nismo dobili preciznije informacije o samim svjetiljkama.

Pitanje 5. vezano za LOT 13 OŠ “Majka Knežopoljka” Knežica, Kozarska Dubica, stavke 13.1 i 13.2

Da li su paneli ugradni ili nadgradni, te ako su ugradni u koju vrstu međuspratne konstrukcije se ugrađuju?

Radi se o nadgradnim panelima.

 

Pitanje 6. Molim vas da mi navedete vrstu plaćanja (avans, odgođeno, po obavljenim radovima i slično)?

Izabrani ponuđač/i će biti angažiran/i na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji, a plaćanje će se vršiti na osnovu dostavljene otpremnice za materijale i robu te ispostavljene fakture za materijale, robu ili usluge u roku od 15 dana od primitka fakture. Avansno plaćanje nije predviđeno ovim javnim pozivom.

Pin It on Pinterest

Share This