Monitoring posjete partnerskim organizacijama projekta “Misli o prirodi!”

20. sep, 2023

U augustu i septembru ove godine, tim “Misli o prirodi!” posjetio partnerske organizacije koje već četvrti mjesec aktivno rade na implementaciji projekata u svojim zajednicama, te ulažu velike napore u borbi za očuvanje okoliša. Imali smo zadovoljstvo posjetiti partnerske organizacije koje, u okviru grantova za zagovaračke mreže umrežavanjem i stvaranjem partnerstava,  kroz razne inicijative, istraživanja, kampanje i aktivna zagovaranja, doprinose jačanju svijesti i odgovornosti građana/ki, kompanija, kao i svih nivoa vlasti.  Zagovaračke mreže svojim aktivnostima djeluju u Banja Luci, Busovači, Brčko Distriktu BiH, Sarajevu, Zenici, Tuzli, Široki Brijeg, a neke od njih i na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine kada je u pitanju umrežavanje.

Eko Forum (Zenica) koji realizuje projekat Eko BiH Mreža, do sada je okupio  preko četrdeset članica, te je organizovao radionica na temu Spalionice otpada – lažno rješenje u BiH? Ista je organizovana na zajedničku inicijativu udruženja – članica Eko BiH mreže.  Na radionici je naglašena je raspoloživost i podrška Eko BiH  Mreže u slučaju pojave interesa za projektima spalionica otpada u lokalnim zajednicama u BiH. Eko BiH Mreža će u svojim narednim aktivnostima raditi na kreiranju i provođenju politika zaštite  životne sredine/okoliša i očuvanja prirode u BiH na principima solidarnosti i  demokratije.

Sljedeća posjeta našeg tima bila je u Maglaju, gdje smo se susreli sa aktivistima/cama Udruženje građana Fojničani, koji u okviru zagovaračke mreže realizuju projekat Monitoring i zaštita šišmiša u Bosni i Hercegovini. U okviru projekta  uspješno je realiziran naučno-istraživački kamp Tajan, radionica za izradu kućica za šišmiše. Aktivisti/ce aktivno rade na ostalim aktivnostima koje imaju za cilj doprinijeti zaštiti prirode u Bosni i Hercegovini zagovaranjem zaštite šišmiša i njihovih staništa u skladu sa entitetskim strategijama i EU direktivama.

U Širokom Brijegu, posjetili smo organizaciju Regionalni resursni centar, koja u okviru granta zagovaračke mreže implementira Kampanju za zaštitu i održivo upravljanje područjem prirodne vrijednosti vrelo Borak s kanjonom rijeke Lištice. Planirane aktivnosti u narednom period dovest će do povećanja površina koje će biti pod zaštitom na nivou Zapadnohercegovačke županije ŽZH i Federacije BiH. Do sada je realizovan  istraživački kamp na području Borak i izvorište rijeke Lištice  gdje su prikupljeni relavantni podaci o prostoru uz potvrdu vrsta i stanišnih tipova koji koji su dobri indikatori  stanja okoliša ali i vrste koje se nalaze na crvenoj listi FBIH i Natura 2000 područja.  Komisija za izradu Zakona o zaštiti prirode imenovana od strane opština Ljubuški, Posušje, Grude, Široki Brijeg, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH, te Parka prirode Blidinje zajedno sa predstvnicima/cama ReReC-a i partnerima na projektu započela je sa radom.

Naredna posjeta odvela nas je u Banja Luku, gdje smo posjetili Udruženje privatnih šumovlasnika „NAŠA ŠUMA“, koji u okviru zagovaračkog granta realizuje projekat „Promocija PEFC standarda kroz umrežavanje nevladinih organizacija i promociju održivog gospodarenja privatnim šumama u Bosni i Hercegovini“. Trenutno je u toku realizacija ankete među privatnim šumoposjednicima kako bi se dobile informacije o njihovom znanju i informiranosti o mogućnostima sertificiranja privatnih šuma.

Nastavljene su posjete partnerima kojima su dodijeljeni grantovi za medije. Ovi grantovi imaju za cilj da se u medijskom okruženju razvije novi pristup o ekološkim temama kao što je uvođenje okolišnih pitanja u dnevnu šemu medija, kreiranje multimedijalnih sadržaja o pitanjima okoliša koji će podsticati građane i građanke da se uključe u rješenje lokalnih pitanja u okviru grantova za medije

Odlaskom  u Tešanj  upoznali smo se sa radom SMART TV-a koji realizuje projekat  Zagovaranje zaštićenih područja Ze-do kantona. Televizijskim  reportažama, dijaloškim emisijama, praćenjem aktivnosti OCD-a koje rade na zagovaranju zaštite u područjima Babina-Tvrtkovac u gradu Zenica, Zvijezda u općini Vareš, Orlja u općini Olovo, Matinski vis u općinama Žepče i Maglaj, Mokra Megara u općini Maglaj, te močvara Bistrik i prašuma Gornja Trstionica u Kaknju, SMART TV nastoji uticati na svijest građana/ki Ze-do kantona i Federacije Bosne i Heregovine o opasnostima neregulisane eksploatacije, nekontrolisanih turističkih posjeta i korištenja prirodnih područja na druge načine.

Zajedno protiv okolišnog kriminala je projekat kojeg realizuje Udruženje za društveno istraživanje Global Analitika iz Sarajeva, kojeg smo posjetili u proteklom periodu. Pored istraživačkih tekstova kojima javnosti skreću pažnju na ekološki kriminal u Bosni i Hercegovini, Global Analitika provodi istraživanje koje uključuje teoretski i terenski dio.  Razotkrivanje i kontrola ekološkog kriminala je ključni izazov za društvo posebno za nadležne institucije u BiH, pa ovim projektom doprinose povećanju informisanosti građana/ki i skreće se pažnja na veoma važno pitanje. U narednom periodu biti će organizovan okrugli sto “Multisektorska suradnja u borbi protiv ekološkog kriminala” gdje će biti predstavljeni rezultati istraživanja.

Želimo istaći da smo veoma ponosni na partnerske organizacije koje nižu uspjehe u svom radu i ostaju posvećeni ideji koja ih je okupila na projektu “Misli o prirodi!”

Pin It on Pinterest

Share This