MJEŠTANI LOPARA PORUČUJU: Ova zemlja pripada nama i našim potomcima

24. maj, 2024

Grupa aktivista i novinara iz cijele Bosne i Hercegovine imala je priliku da se direktno informiše o statusu rudarskih projekata u Loparama (BiH) i Gornjim Nedeljicama (Republika Srbija). Posjeta, pod nazivom “Ko gubi, a ko dobija? Litijum i priroda u središtu kontroverze!”, organizovana je s ciljem razmjene iskustava i saznanja o uticaju geoloških istraživanja i potencijalnom otvaranju rudnika litijuma na lokalne zajednice s obje strane rijeke Drine.

Pružiti uvid u konkretne primjere i trenutnu situaciju na terenu, gdje mještani Lopara i Gornjih Nedeljica direktno osjećaju posljedice geoloških istraživanja, glavni je motiv ove posjete. Razmjena iskustava među aktivistima iz ovih krajeva je od suštinskog značaja, jer potencijalno otvaranje rudnika litijuma nameće iste izazove stanovništvu obje države, a saradnja sa predstavnicima medija ključna je za osvještavanje javnosti o situaciji na terenu i promociju zajedničkih napora za zaštitu prirode.

Tokom posjete, obiđeno je nekoliko lokaliteta koji su predmet interesovanja stranih rudarskih kompanija, a posebnu pažnju privukao je otpor mještana Lopara, koji je počeo saznanjima o prvim aktivnostima rudarske kompanije Ar Core. Kompanija je u proteklim godinama istraživala prisustvo “strateških mineralnih sirovina” potrebnih za “zelene” industrije budućnosti, ali su te operacije ostavile očite posljedice po kvalitet i prisutnost izvorišta pitke vode.

Mještani Lopara ističu: “Tjeraju nas sa naših ognjišta, ali mi se ne predajemo! Ova zemlja pripada nama i našim potomcima.” Njihov otpor je snažan i dobro organizovan, a podršku im pružaju lokalna udruženja Eko put i Čuvari Majevice, koji su domaćini ove posjete.

Studijska posjeta rudarskim lokalitetima u Loparama i Gornjim Nedeljicama naglasila je važnost saradnje između aktivista i novinara u borbi za očuvanje prirodnih resursa i zaštitu lokalnih zajednica. Kroz razmjenu iskustava i informacija, učesnici su stekli dublje razumijevanje izazova sa kojima se suočavaju mještani, ali i inspiraciju za dalji zajednički rad u zaštiti okoliša.

Još jednim korakom bliže ka osvještavanju šire javnosti o potencijalnim opasnostima rudarskih aktivnosti i jačanju kolektivne borbe za očuvanje naše prirodne baštine!

Studijska posjeta “Ko gubi, a ko dobija? Litijum i priroda u središtu kontroverze!”, koja se nastavlja danas posjetom lokalitetima u Gornjim Nedeljicama (RepublikaSrbija), organizuje se u okviru projekta “Misli o prirodi!” Centra za promociju civilnog drustva, kojeg finansira Švedska.

Pin It on Pinterest

Share This