JAVNI POZIV ZA PRISUSTVOVANJE OKRUGLOM STOLU “SPECIJALIZACIJA SUDIJA UPRAVNOG ODJELJENJA KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU ZA OKOLIŠNE SPOROVE – IZAZOVI I PERSPEKTIVE”

12. okt, 2021

U sklopu projekta “20-21BA01 Eco-Justice” (Eko-pravda), koji je podržan od strane Ambasade Češke Republike u BiH kroz program Transition, Udruženje „Resursni Aarhus centar u BiH“ pokrenuta je inicijativa da se u okviru Kantonalnog suda u Sarajevu uspostavi posebno odjeljenje, a s ciljem specijalizacije pojedinih sudija ovog Suda za bavljenje isključivo predmetima sporova koji se tiču okolišnih pitanja.

Ono što je osnovni motiv za ovu projektnu aktivnost jeste činjenica da, kada je u pitanju procesuiranje upravnih sporova koji se tiču izdavanja okolišnih dozvola pred Kantonalnim sudom u Sarajevu – iskustvo je pokazalo da se u praksi, upravni spor povodom izdavanja okolišne dozvole vodi do i preko pet godina pred ovim Sudom, najviše iz razloga što se ovakva vrsta postupaka ne tretira kao prioritet.

Tokom mjeseca oktobra, predstavnici Udruženja “Resursni Aarhus Centar u BiH” su održali sastanak s predstavnicima Upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Sarajevu, a na kojem su razmijenjena mišljenja o trenutnom stanju upravnih sporova u vezi s okolišnim predmetima koji se vode pred ovim Sudom, mogućnosti osnivanja zasebnog odjeljenja unutar Suda koje bi se bavilo isključivo ovim pitanjima, kao i specijalizacije pojedinih sudija Upravnog odjeljenja.

U tom smislu, dana 19. oktobra 2021. godine će biti održan okrugli stol u Hotelu Ibis Styles Sarajevo, u trajanju od 13:00 h do 16:00 h, a na kojem će se zainteresirana stručna javnost te građani imati priliku upoznati sa trenutnim stanjem kada je riječ o upravnim sporovima koji se vode povodom okolišnih dozvola pred Kantonalnim sudom u Sarajevu, kao i generalni pregled dužine trajanja postupka u predmetima upravnih sporova u pogledu izdavanja okolišnih dozvola, pozitivni propisi koji reguliraju položaj sudova u F BiH, odredbe Aneksa Pravilnika o vremenskim okvirima za postupanje po predmetima u sudovima i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini- optimalni rokovi za rješavanje predmeta (prečišćeni tekst), iskustvima Udruženja „Resursni Aarhus Centar u BiH“ u podnošenju tužbi u upravnim sporovima povodom izdatih okolišnih dozvola, te izazovima i dilemama u postupanju sudova u predmetima koji se tiču zaštite okoliša.

Ovim putem Vas pozivamo da uzmete učešće u diskusiji na okruglom stolu, te iznesete svoja mišljenja i sugestije.

S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, broj učesnika je ograničen, te stoga molimo da svoje sudjelovanje na ovom događaju potvrdite putem online prijave, najkasnije do 18. oktobra 2021. godine do 17:00 h, dostupne na sljedećem linku, ili putem e-maila: maja_mirkovic@hotmail.co.ukkoordinator@aarhus.ba te admin@aarhus.ba.

Izvor:

Aarhus.ba

Pin It on Pinterest

Share This