HRANA NIJE OTPAD!

25. jun, 2021

Osnovni cilj projekta je smanjenje restoranskog otpada od hrane, s obzirom da nemamo razrađen sistem upravljanja odlaganja biorazgradivog otpada i podizanje svijesti građana i nadležnih institucija za rješavanje pitanje otpada ove vrste.

Kao posebne ciljeve možemo navesti smanjenje ekološkog otiska jer smanjenjem otpada od hrane možemo utjecati i na okoliš, i na navike ljudi koji posjećuju Nacionalni park ali i one koji tu žive, zatim povećanje profita smanjenjem restoranskog otpada , stvaranje imidža modernog zelenog restorana, ali i jačanje moralne odgovornosti radnika.

Otpad od hrane neizbježno nastaje i njegov se nastanak ne može spriječiti. Hrana postaje otpad i u pripremi obroka i kada se priprema u prevelikim količinama, kada hrani istekne rok trajanja te kada se hrana odbaci, a prije odbacivanja je bila jestiva poput kruha, mesa, jabuka i sličnog, a nastanak toga otpada se može spriječiti.

Posljedice bacanja hrane koja u konačnici završava na odlagalištu otpada su daleko veće nego što se čini na prvi pogled. Takvo postupanje ne utječe negativno samo na budžet, već dugoročno i izrazito negativno djeluje na okoliš. Ostaci hrane kojima se ne upravlja odgovorno, na svom putu do odlagališta i nakon odlaganja u odlagalištu u uvjetima u kojima nema dovoljno zraka, počinju trunuti te se u zrak otpušta opasan plin – metan. Upravo je taj plin jedan od najopasnijih stakleničkih plinova koji uzrokuju globalno zagrijavanje. U konsultacijama sa komunalnim preduzećem u Bihaću saznali smo da nemamo razvijen sistem za odvojeno sakupljanje i prikladnu obradu organskog biorazgradivog otpada od kojeg bi se mogao proizvoditi okolišno prihvatljiv kompost koji se koristi kao oplemenjivač tla ili nešto drugo.

Iako je sistem upravljanja na razini države loš, ne mora biti na razini hotel jer postoje razna rješenja kako dio otpada od hrane, koji je nemoguće eliminirati koliko god se trudili, riješiti. Jedan od takvih rješenja su industrijski komposteri pa stoga trebamo rješavati pitanje takvog otpada na početku.

Što se tiče donacija hrane svakako ćemo provjeriti mogućnosti spajanja s lokalnim organizacijama ( Crveni križ, Azil za životinje, lokalni farmeri) jer zajedno smo jači.
Ideja je da ovim projektom našim ugostiteljima pomognemo da smanje ili eliminišu bio otpad u kuhinji , ali isto tako da skrenemo pažnju nadležnih jedinica lokalne samouprave da je krajnje vrijeme da osiguraju infrastrukturu potrebnu za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada i njegovu obradu na svojoj razini.

RADIONICE

Kroz projekat održati će se tri edukativne radionice – Osnažit ćemo članove klastera s vještinama smanjenja otpada od hrane u poslovanju ali i svakodnevnom životu. Sigirno će potaknuti svoje prijatelje, članove obitelji i kolege da se primjenjuju vještine razvrstavanja i recikliranja, što znači da se naš utjecaj proširuje. Davanje prioriteta ovakvim događajima također pokazuje vrijednosti lokalnih vlasti koje mogu generirati daljnje pozitivne učinke unutar zajednice.

Zatim nastojat ćemo kod najmanje 3 ugostiteljska objekata  smanjiti otpadom od hrane za 10% – Provedba ovog projekta  ima ogroman potencijal s obzirom na gorući rast općeg interesa za ekološka pitanja i sve veću osviještenost stanovnika Zemlje o klimatskim promjenama uzrokovanima onečišćenjem. U i oko Nacionalnog parka Una je idealno mjesto za provođenje projekta, a turizam kao glavna ekonomska grana može značajno pridonijeti uspješnom provođenju ideje. Većina današnjih turista, ne samo da bi odabralo destinaciju koja brine o okolišu, već bi i sudjelovalo u nekoj od aktivnosti koje poništavaju negativan utjecaj njihovog boravka u destinaciji. Stoga njima želimo i ponuditi ugostiteljske objekte – zelene restorane koji odgovorno brinu za svoj okoliš i okoliš svih nas.

 

Pin It on Pinterest

Share This