Godišnji izvještaj operatera za 2021. godinu

08. aug, 2022

Uvodna riječ direktora o rezultatima poslovanja

Imamo vrlo optimistične podatke kada je u pitanju svijest stanovništva o e-otpadu, jer smo od početka poslovanja 2013. do danas, u 2021. ostvarili najbolje rezultate sakupivši 2.958 tona e-otpada.

Izvještaj o poslovanju preuzmite ovdje.

ZEOS eko-sistem d.o.o. sarađuje sa više od 400 pravnih lica, dok je i sve veći broj građana oduševljen uslugom besplatnog preuzimanja e-otpada sa kućne adrese, koja je uspostavljena 2021. godine. Naše usluge su jedinstvene na tržištu, a podrazumijevaju besplatno preuzimanja e-otpada od firmi ili stanovništva sa adrese. Od kada smo eko porodicu proširili na svako domaćinstvo koje ima i želi pravilno predati svoj zastarjeli uređaj sa kućnog praga, telefoni ne prestaju zvoniti, jer se građani u velikoj mjeri rješavaju starih aparata. S obzirom na veliki odziv odlučili smo da akciju Sakupljanje od vrata do vrata uvrstimo u naše stalne usluge, potpuno besplatne za stanovništvo.

ZEOS eko-sistem d.o.o. je u 2021. godini sakupio 8.105 kilograma na dnevnom nivou, gdje najveći udio u strukturi imaju veliki kućanski aparati, pa mali kućanski aparati, rashladni uređaji, TV  monitori i sijalice.

Ispravno odlaganje e-otpada preduslov je narednog značajnog koraka za očuvanje okoliša, a to je legalna reciklaža za koju naša država ima kapacitete. U BiH mogu da se obrađuju i recikliraju različite kategorije elektro otpada, tačnije veliki aparati, mali aparati, rashladni uređaji bez freona, dok se kategorije poput plinskih sijalica, rashladnih uređaja sa freonom i katodnih cijevi TV-monitora izvoze na pravilnu obradu u inostranstvo. Nakon sakupljanja, poštujući ekološke standarde, vrši se obrada, prerada i reciklaža. Naša kompanija u oblasti reciklaže elektro otpada zasigurno postaje broj jedan u našoj državi, a dodatne investicije će osigurati dugoročno postojanje cjelokupnog sistema, njegovu efikasnost i prepoznatljivost.

U proteklom periodu ostvarili smo značajna ulaganja u razvoj sistema zbrinjavanja e-otpada i infrastrukturu. Tako je u okviru projekta Ekolucija  Revolucija ekološke svijesti na području području Tuzle i Živinica prošle godine uloženo 124.959,33 KM za nabavku i postavljanje 15 specijalnih uličnih kontejnera za e-otpad, te mobilnog reciklažnog dvorišta. Sakupljačka mreža kontinuirano raste, a u 2022. godini planirana je investicija od 100.000 KM za nove ulične kontejnere širom općina FBiH. Osim vlastitih investicija apliciramo na različite projekte kako bi se dobila dodatna sredstva dostupnih fondova. Tako su u protekloj godini osigurana sredstva granta u iznosu od 83.673,00 KM, koja će biti uložena u razvoj i stabilnost čitavog sistema.

Mag. Emil Šehić, direktor

Godišnji izvještaj o radu operatera dostupan je za preuzimanje klikom ovdje.

Pin It on Pinterest

Share This