Godišnja konferencija Misli o prirodi

14. dec, 2022

U utorak 13.12.2022. godine, u prostorijama My Face u Sarajevu, održana je godišnja konferencija projekta Misli o prirodi. Ovom prilikom je obilježeno 36 mjeseci rada na našem projektu, te je najavljena nova faza projekta koja će trajati 18 mjeseci. U sklopu predstojeće faze će u narednom periodu biti objavljeni pozivi za projekte.

Konferencija je okupila predstavnike organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti zaštite okoliša i škola, koji su kroz četiri panela predstavili svoje rezultate, i razgovarali o izazovima sa kojima su se susretali.

 

Prvi panel je bio na temu Snažna lokalna partnerstva mreže Eko HUBova kroz koji su predstavljeni rezultati Eko HUBova u BiH kroz primjere dobre prakse i inovativne pristupe u radu sa lokalnom zajednicom. O postignutim rezultatima su govorili Davor Šupuković (Eko HUB Maglaj), Igda Lemeš (Eko HUB Zenica), Emina Veljović (Eko HUB Sarajevo), a moderatorica je bila Džemila Agić.

 

 

Drugi panel je bio na temu Inicijative društvene odgovornosti na kojima su predstavljani rezultati vezani za poslovanje sa što manje štetnih uticaja na okoliš, koji je poželjan ali rijedak način djelovanja u BiH. Organizacije civilnog društva često kritikuju ali i rade sa zagađivačima na inicijativama društvene odgovornosti koje donose koristi za lokalnu zajednicu, o čemu su govorili panelisti Amir Hadžić (Udruženje građana Eko sol Tuzla), Dragana Selmanagić (Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo) Nataša Mazalica (Association Greenways Mrkonjić Grad), a razgovor je moderirao Samir Lemeš.

Treći panel pod temom Zagovaranjem do velikih promjena se bio posvećen 40 projekata partnerskih organizacija, koji su sprovedeni u BiH kroz Projekat Misli o prirodi! Tema panela je bila predstavljanje uspjeha, novih pristupa u zagovaranju i inicijativama na lokanom, kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. O zagovaračkim uspjesima su govorili Besim Gurda (UG „Fojničani“ Maglaj), Džemila Agić (Centar za ekologiju i energiju Tuzla), Marlena Ćukteraš (Regionalni resursni centar Čapljina) a razgovor je moderirala Dajana Cvjetković.

Četvrti panel se odnosio Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH U okviru projekta je 37 škola bilo uključeno u Certifikacijski mehanizam Eko škola u BiH. O rezultatima, utiscima i reakcijama učesnika i učesnica su govorili Jelena Radivojević Stupar (OŠ “Branko Ćopić” Prnjavor), Sabina Karović (OŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo), Amela Hidić (Gimnazija „Edhem Mualabdić“ Maglaj), a moderatorica je bila Sabina Jukan.

Pin It on Pinterest

Share This