Fotograf CIN-a Dženat Dreković dobitnik nagrade „Eko novinar“

11. dec, 2023

Dženat Dreković, fotograf CIN-a, dobitnik je nagrade „Eko novinar“ za najbolju fotografiju koju dodjeljuje Centar za promociju civilnog društva.

Dženat Dreković, fotograf Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), dobitnik je nagrade „Eko novinar“ za najbolju fotografiju koje dodjeljuje Centar za promociju civilnog društva (CPCD) za odgovorno i utjecajno izvještavanje o okolišu.

Dreković je nagradu dobio za seriju fotografija koje je uradio tokom istraživanja za CIN-ovu priču „Zagađivači rijeka van domašaja inspekcije“ koja je objavljena u aprilu 2023. godine. Istraživanje je pokazalo da zagađivači rijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) bez sankcija truju rijeke i zemljište na kojem poljoprivrednici uzgajaju usjeve i hrane stoku.

Naime, u Zakonu o vodama FBiH ne postoji propisana kazna za prekomjerno ispuštanje zagađenja u rijeku. U Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije propisano je da sva nova postrojenja moraju uskladiti kvalitet svojih otpadnih voda sa propisanim vrijednostima, ali Federalno ministarstvo za okoliš i turizam stalnim izmjenama propisa već deceniju zagađivačima odlaže rokove.

Nagradu za najbolji tekst dobila je Nikolina Damjanić, novinarka portala Mondo.ba, za priču „Ekološka opasnost: Da li znate koje su to ‘crne tačke’ u Srpskoj?“

Za najbolji audio/videoprilog nagradu je dobila je Vesna Vukmirović, novinarka Radio-televizije BN, za priču „KAD SE RIJEKE POBUNE: Devastacija korita naših rijeka velikih je razmjera, sve rijeke ugrožene?!“

Novinarska nagrada „Eko novinar/ka“ dodjeljuje se u tri kategorije o temi zaštite okoliša: za najbolji medijski tekst, najbolji audio/videoprilog i najbolju fotografiju. Na konkurs je stiglo više od 75 prijava u svim kategorijama.

Nagrade su dodijeljene 11. decembra 2023. godine u Sarajevu u organizaciji CPCD-a.

Izvor: cin.ba

Pin It on Pinterest

Share This