FOTO: Izgradnja HE “Ulog” u završnoj fazi!

31. maj, 2024

Hidroelektrana “Ulog” kod Kalinovika je ekološka bomba koja prijeti Konjicu i ostalim naseljima nizvodno, upozoravaju ekološki aktivisti.

Ranije smo ukazivali na pogubnost realizacije ovakvog projekta na lokalitetu koji karakteriše izuzetno nestabilna geologija tla. Područje Uloga se na seizmičkoj karti nalazi u okviru izoseiste 8 stepeni MCS što ukazuje da je područje podložno razornim zemljotresima.

“Posebno je problematična Velja strana koja predstavlja jednu od najnestabilnijih padina u BiH i podložna je urušavanju, klizanju i spiranju. U kombinaciji s jačim zemljotresom i vodenom akumulacijom može da izazove katastrofalnu situaciju nizvodno, prvenstveno u Konjicu i ostalim naseljenim mjestima.

Pin It on Pinterest

Share This