FBiH suočena je s ozbiljnim pitanjima u vezi s upravljanjem otpadom

26. jan, 2024

Nedostatak adekvatne infrastrukture, nedovoljne mjere za smanjenje otpada na izvoru, nedostatak svijesti stanovništva i izazovi u implementaciji zakona o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine predstavljaju ključne probleme koji zahtijevaju hitno rješavanje.

Jedan od glavnih izazova je nedostatak odgovarajuće infrastrukture za prikupljanje, tretman i odlaganje otpada. Trenutno se oslanjamo na zastarjele deponije i postupke odlaganja koji ne zadovoljavaju evropske standarde. Izgradnja novih infrastrukturnih objekata, kao što su reciklažni centri, postrojenja za kompostiranje i postrojenja za energetsku valorizaciju otpada, je hitno potrebna. Međutim, nedostatak sredstava predstavlja prepreku. Stoga, potrebno je osigurati adekvatno financiranje za izgradnju i održavanje infrastrukture otpada.

Uz infrastrukturne izazove, Zakon o upravljanju otpadom u Federaciji BiH također treba biti analiziran. Iako predstavlja temeljni okvir za reguliranje ove oblasti, postoji potreba za poboljšanjem njegove implementacije. Složeni administrativni postupci, nedostatak jasnih smjernica, nedovoljno stručno osoblje i nedostaci u sankcijama za kršenje zakonskih odredbi čine primjenu zakona izazovnom. Potrebna je veća transparentnost, efikasna koordinacija između institucija i jače sankcije kako bi se osigurala dosljedna primjena zakonskih odredbi.

Loše upravljanje otpadom u ruralnim područjima također predstavlja veliki problem. Nedostatak infrastrukture, nedostatak financiranja i nedovoljna svijest stanovništva često dovode do nepravilnog odlaganja otpada na otvorenom, što zagađuje okoliš i ugrožava zdravlje ljudi. Potrebno je ulagati u infrastrukturu, nadzor i edukaciju kako bi se ovaj problem riješio.

Uz infrastrukturne i zakonske izazove, nedostatak svijesti i edukacije stanovništva o pravilnom postupanju s otpadom dodatno otežava situaciju. Mnogi ljudi nisu svjesni važnosti sortiranja otpada i recikliranja. Edukativne kampanje, javne inicijative i promoviranje primjera dobre prakse mogu biti ključni u podizanju svijesti o ovom pitanju i mijenjanju ponašanja građana i građanki.

Kao organizacija posvećena zaštiti životne sredine, Aarhus Centar u BiH želi skrenuti pažnju javnosti na potrebu za izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom Federacije Bosne i Hercegovine. Novi zakon bi pomogao u poboljšanju trenutnog stanja koje nije adekvatno.

Zakon o upravljanju otpadom u Federaciji BiH također treba biti poboljšan u velikoj mjeri kako bi se olakšala administracija, zajedno s jasnim smjernicama za primjenu zakonskih odredbi. Potrebno je uspostaviti sustav nadzora i praćenja otpada kako bi se identificirale lokacije i izvori otpada.

Konačno, potrebno je da se svi akteri uključe u proces izrade novog Zakona, a nevladine organizacije, stručna zajednica i Federalno ministarstvo okoliša i turizma trebaju zajedno raditi na novom zakonskom okviru koji će osigurati dosljednu implementaciju uz minimalne administrativne prepreke. Potrebno je da novi zakon osigura održivo upravljanje otpadom za buduće generacije, a da BiH postane primjer dobre prakse u ovoj ključnoj oblasti.

Pin It on Pinterest

Share This