Europska sedmica redukcije otpada

20. nov, 2020

Europska sedmica redukcije otpada (EWWR) održati će se u periodu od 21. novembra 2020. g. do 29. novembra 2020. g. po jedanaesti put za redom. Ova inicijativa je pokrenuta 2009. godine kroz projekat LIFE+ koji je finansirala Europska unija. EWWR su pokrenuli predstavnici/e javnih vlasti širom Europe, kako bi udružili snage u borbi za redukciju otpada.

Europska nedelja za smanjenje otpada (EWWR) najveća je kampanja za podizanje svesti o prevenciji otpada u Europi. Ovu sedmicu obilježavaju lokalne i regionalne javne vlasti i okupljaju mnoge aktere/ke – građane/ke, škole, preduzeća, nevladine organizacije, udruženja – koji organiziraju aktivnosti podizanja svijesti o smanjenju otpada.

EWWR se  obično održava u pretposljednjoj ili posljednjoj sedmici u novemberu. Ono što  čini ovu kampanju posebnom su napori i strast koje ulaže hiljade i hiljade volontera/ki koji šire vijest o održivoj potrošnji i kružnoj ekonomiji u svojim zajednicama.

EWWR za cilj ima da:

  • podigne svijest o smanjenju otpada, ponovnoj upotrebi proizvoda i strategijama recikliranja materijala i srodnim politikama Europske unije i država članica,
  • da istakne rad koji su obavili sudionici EWWR,
  • mobilizira i ohrabri europske građane/ke da se koncentriraju na četiri ključne teme djelovanja,
  • ojača kapacitete dioničara EWWR-a pružajući im ciljane komunikacijske alate i obuku.

Akcije provedene u okviru EWWR-a odnose se na 3R koncept : smanjenje otpada (reduce), ponovna upotreba proizvoda (reuse), recikliranje materijala (recycle) – prateći ovaj redoslijed. To su glavni R-ovi (mada postoje i mnogi drugi) koje treba imati na umu prilikom procjene potrošačkih navika.

Nije slučajno što su 3R-ovi na vrhu hijerarhije otpada, jer EWWR temelji svoju aktivnost upravo na toj hijerarhiji. U praksi, ovako bi hijerarhija otpada trebala uticati lične i organizacijske odluke:

Smanjiti otpad: Zapitajmo se treba li nam zaista roba koju ćemo kupiti prije nego što je kupimo. To vrijedi i za ambalažu u kojoj dolaze i neki proizvodi. Možemo li možda, umjesto da kupujemo nove, prenamijeniti stvari koje već imamo ili posuditi od prijatelja ili popraviti slomljene predmete ili podijeliti susjedov alat? Ako je odgovor da, tada možemo – i trebamo – SMANJITI kupovinu, a samim tim i otpad.

Ponovna upotreba: Ovo je dio u kojem savjesni potrošači zaista mogu napraviti promjenu. Zamijenimo jednokratne predmete sa onim za višekratnu upotrebu u svim oblastima našeg života! To nije slučaj samo za plastiku, već i za sve ostale proizvode koji su za jednokratnu upotrebu!

Recikliranje: bolje je od odlaganja na deponije, ali to nije preferirana opcija. Zašto? Ako nešto trebamo reciklirati, to znači da već stvaramo otpad. Ako se ozbiljno bavimo ponovnom upotrebom i smanjenjem, recikliranje treba predstavljati samo mali dio naših napora ka smanjenju otpada.

Nažalost, smeće i dalje utječe na naše gradove i prirodu. Kako bi se suprotstavili, njegovim štetnim učincima, EWWR potiče učesnike/ce da edukuju svoje vršnjake/inje o prevenciji otpada; i za čišćenje područja na kojima smeće ometa dobro funkcioniranje prirodnih i ljudskih staništa.

Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, prošlogodišnju akciju je implementirao Ekotim u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređnja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo te Ekopakom odnosno prvim ovlaštenim operaterom sistema za upravljanje ambalažnim.

U Kantonu Sarajevo zadnjih nekoliko godina radi se na unapređenju kapaciteta i sistema za odvojeno skupljanje otpada, međutim količina otpada koja se šalje na preradu i reciklažu zanemariva je u odnosu na količinu smeća koja se proizvodi i odlaže na deponiji.

Sljedeći put prije nego što se odlučimo da kupimo nešto, razmislimo dobro da li nam to treba i da li već kod kuće imamo nešto slično, a da može poslužiti za istu svrhu.

Izvori:

https://ewwr.eu/

http://ekotim.net/bs/pocetna/91-novosti/otpad/378-obiljezavanje-evropske-sedmice-za-smanjenje-otpada-u-kantonu-sarajevo

Piše: Selma Gribajčević

Pin It on Pinterest

Share This