Eko preduzetništvo – Nada za budućnost planete

17. jun, 2022

Piše: mr. socijalnog rada Vildana Hasanagić

Klimatske promjene, zagađenje okoliša i prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa uzrokuje nepovratno mijenjanje okoliša i resursa sa kojima raspolažemo. Kako je sve manje resursa koji su od izuzetne važnosti kako za život, tako i za cjelokupan ekološki sistem, sve je važnije pametno razmišljati i ekonomičnije raspolagati resursima kada ih koristimo. To je jedan od razloga zašto se razvila specifična grana preduzetništva, eko preduzetništvo.

Kako bi bolje razumjeli šta je to eko preduzetništvo, trebamo prvo početi od samog pojma preduzetništvo. Preduzetništvo dolazi od riječi preduzeti, sto znači da nećemo čekati da se nešto dogodi samo od sebe, nego ćemo krenuti u akciju. Jedna od brojnih definicija opisuje preduzetništvo kao svaki pokušaj pokretanja novog poslovno poduhvata, kao što je samozapošljavanje, nova poslovna organizacija ili proširenje postojećeg poslovnog poduhvata od strane pojedinaca, timova ili već postojećih organizacija.

Sada kada razumijemo šta je preduzetništvo, možemo govoriti o eko preduzetništvu. Eko preduzetnišvo je karakteristično po tome što je „prijateljski“ nastrojeno prema okolišu, ne stvara nepovratnu štetu za okoliš, ali u isto vrijeme donosi ekonomsku korist. Osim što ima povoljan uticaj na okoliš, eko preduzetništvo ima i povoljan uticaj za krajnje korisnike, jer se vodi načelima ekološke prozvodnje i kako takve, proizvodi u zdraviji i sigurniji.

Kada govorimo o eko preduzetništvu i poslovnim idejama i projektima treba spomenuti one koji utiču na rješavanje ekoloških problema naše zemlje u oblasti obnovljivih izvora energije, reciklaže, zaštite biodiverziteta, održivog razvoja i smanjenja zagađenja vode, vazduha i zemljišta. To su biznisi koji su u skladu sa prirodom te se mogu razlikovati sljedeći pravci razvoja eko biznisa:

  • eko – edukacija koja ima fokus na pružanju informacija krajnjim potrošačima o mogućoj ekološki prihvatljivoj upotrebi robe;
  • stvaranje pejzaža, izgradnja, uredjenje prostora u cilju očuvanja prirodne ravnoteže;
  • potraga za alternativnim izvorima enegije u cilju očuvanja prirodnih resursi;
  • proizvodnja ekološki prihvatljivih proizvoda, opreme, robe, vozila i drugih stvari

Danas se kao najprofitabilniji zeleni posao smatraju svi biznisi u oblasti dobijanja energije iz alternativnih izvora – sunčeva svjetlost, vjetar, organski izvori, smeće i drugo.

Poslovanje zelene industrije je prava prilika za eko-preduzetnike širom svijeta, ali i u našoj zemlji. U zemljama u razvoju, mnogi ljudi se okreću zelenom poslovanju kao načinu osiguranja održivog života i mogućnosti unaprijeđenja kvaliteta života.

Eko preduzetništvo je relativno novi pojam i još uvijek nije model koji zanima širu zajednicu.

Ipak eko preduzetništvo danas ima veliki tržišni potencijal i pokazuje stabilnost i u vremenu krize. Pokazalo se da su održiva poslovanja profitabilnija od tradicionalnih jer podrazumijevaju niže početne troškove i nemaju visoke troškove poslovanja. Ali, to nisu samo ideja i vizija koje se odnose na razvoj rješenja za očuvanje životne sredine. To je prvenstveno misija da postanemo samosvjesni i iskažemo želju da naše drustvo učinimo eko friendly, te da ne dopustimo da naše poslovanje ni u kom segmentu ne ugrožava životnu sredinu.

Zaštita životne sredine nije samo potreba i lični osjećaj, već i naša zajednička odgovornost kao društva i ljudske vrste na planeti zemlji.

Eko preduzetništvo je od interesa za sve, pa iz tog razloga počnimo već danas misliti o našim budućim generacijama i širem okruženju.

Pin It on Pinterest

Share This