Eko HUB Sarajevo: Pokrenuta inicijativa “Misli o svom opušku!”

25. jan, 2021

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH” kao Eko HUB Sarajevo, zajedno sa članovima Udruženja turističkih vodiča Sarajeva “Vučko” pokrenuo je inicijativu “Misli o svom opušku!”

Ideja za pokretanje inicijative nastala je kao odgovor na dugogodišnji problem nepravilnog odlaganja opušaka u Sarajevu, koji ne samo da estetski utiče na izgled grada, već i šalje poruku o lošem odnosu našeg društva prema okolišu.

“U glavnom gradu želimo pokrenuti kampanju koja ima za cilj da stanovništvu skrene pažnju na problem opušaka na javnim mjestima, ali i da javnost informiše da ćemo raditi na sistemskom rješavanju pokretanjem zakonskih inicijativa i mjera za regulisanje bacanja  opušaka. Sarajlije i posjetioce pozivamo da se suzdrže od bacanja opušaka koji predstavljaju ozbiljno ekološko i vizuelno zagađenje. Problem nepravilnog odlaganja opušaka rješavaće se konkretnim akcijama na teritoriji grada. Turisti će se vraćati u uredan grad;” ističe Armina Pijalović, članica Udruženja turističkih vodiča Sarajeva “Vučko”.

U sklopu ove inicijative planirana je izrada pravne analize “Unapređenje zakonskog okvira u cilju promovisanja reciklaže, upcyclinga i zbrinjavanje opušaka od cigareta u Kantonu Sarajevo”, kao i priprema kratke video priče o problemu koji godinama muči turističke vodiče grada Sarajeva.

“Cilj ove incijative je kroz konkretne korake raditi na zaštiti i unaprijeđenju okoliša/ životne sredine i senzibilizaciji društva u pogledu negativnih uticaja nepravilnog odlaganja opušaka. Opušci od cigareta predstavljaju vodeći otpad na našim na ulicima, koji je izrazito težak za prikupljanje, kako zbog svoje brojnosti, tako i zbog nemogućnosti da se dosegne standardnim sredstvima čišćenja komunalne službe. Želimo podići svijest građana, a posebno pušača koji nepravilno odlažu opuške o posljedicama koje nepravilno odlaganje ima na zdravlje životne sredine, te o ključnoj ulozi koju oni imaju u očuvanju čistoće svoga grada;” navodi Sunčica Kovačević, projektna asistentica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Iz Udruženja “Vučko” napominju da je potrebno raditi na poticanju pravilnog odlaganja opušaka i uređivanju javnih površina, a sve u cilju unaprjeđivanja izgleda grada, te pripremanja Sarajeva za dolazak turista.

Pin It on Pinterest

Share This