Eko HUB Blagaj u srijedu sa predstavnicima pet lokalnih zajednica

29. jul, 2020

Udruženje Novi val Blagaj, koordinator Eko HUB Blagaja, u srijedu od 10:00 sati će u svojim prostorijama održati radni sastanak sa predstavnicima pet lokalnih zajednica – Nevesinje, Ljubinje, Čapljina, Stolac, Blagaj – u kojima Eko HUB djeluje.

Osim predstavnika lokalnih zajednica, sastanku će prisustvovati i predstavnici nevladinih organizacija i predstavnici neformalnih grupa građana.

Projekat  Eko HUBa Blagaj osmišljen je kao  set aktivnosti, koje su međusobno logički i suštinski povezane. Krajnji cilj je potaknuti i praktično pokrenuti trajnu komunikaciju među učesnicima tako da će svakog od njih staviti u centar zbivanja i dodijeliti mu ulogu nosioca daljih aktivnosti širenja pozitivne svijesti o zaštiti prirode za bolju budućnost svih nas. Koraci u realizaciji ovog projekta su slijedeći:

  1. Seminar Nvo/studenti, neformalne grupe (4 seminara po 15 učesnika) u toku trajanja projekta od 26 mjeseci.
  2. Sastanak predstavljanja Certifikacijskog mehanizma u partnerstvu sa drugim Eko Hub_om sa područja Ljubinje, Nevesinje, Čapljina, Stolac i Blagaj.
  3. Lokalne inicijative/akcije – akcije čišćenja i ekoloških performansi (20 akcija po 20 učesnika) na području Ljubinja, Nevesinja,Čapljine, Blagaja i Stoca.
  4. Koliko si Eko / aktivno uključivanje građana u riješavanje ekoloških problema putem socijalnih mreža
  5. Eko multimedija, foto i video produkcija 25 kratkih video klipova od 1 do 3 minute
  6. Web Portal Eko Huba_a, predstavljanje svih aktivnosti projekta putem web platforme

Eko Alarm, izrada web platforme za online prijave ekoloških problema kao i snimanje kratkih 7 video priloga od 15-20 minutnog sadržaja s ciljem informisanja javnosti o negativnim ekološkim problemima te zajedničko djelovanje na terenu s ciljem pronalaska riješenja za ekološe probleme.

Pin It on Pinterest

Share This