Eko HUB Blagaj: Radni sastanak na otvorenom sa predstavnicima pet lokalnih zajednica

30. jul, 2020

Sa pokretanjem novog projekta Eko HUB Blagaj dana 29.7.2020 (srijeda) održan je radni sastanak Eko HUBa Blagaj sa predstavnicima pet lokalnih zajednica – Nevesinja, Ljubinja, Čapljine, Stoca i Blagaja.

Radnom sastanku prisustvovali su i predstavnici lokalnih zajednica, NVO i predstavnici neformalnih grupa građana. Projekat Eko HUB Blagaj je osmišljen kao set aktivnosti, koje su međusobno logički i suštinski povezane. Krajnji cilj je potaknuti i praktično pokrenuti trajnu komunikaciju među učesnicima tako da će svakog od njih staviti u centar zbivanja i dodijeliti mu ulogu nosioca daljih aktivnosti širenja pozitivne svijesti o zaštiti prirode za bolju budućnost svih nas.

Koraci u realizaciji ovog projekta su slijedeći:

1. Seminar Nvo/studenti, neformalne grupe (4 seminara po 15 učesnika) u toku trajanja projekta od 26 mjeseci.

2. Sastanak predstavljanja Certifikacijskog mehanizma u partnerstvu sa drugim Eko HUB-om sa područja Ljubinje, Nevesinje, Čapljina, Stolac i Blagaj.

3. Lokalne inicijative/akcije – akcije čišćenja i ekoloških performansi (20 akcija po 20 učesnika) na području Ljubinja, Nevesinja,Čapljine, Blagaja i Stoca.

4. Koliko si Eko / aktivno uključivanje građana u riješavanje ekoloških problema putem socijalnih mreža

5. Eko multimedija, foto i video produkcija 25 kratkih video klipova od 1 do 3 minute

6. Web Portal Eko HUB-a, predstavljanje svih aktivnosti projekta putem web platforme

Eko Alarm, izrada web platforme za online prijave ekoloških problema kao i snimanje kratkih 7 video priloga od 15-20 minutnog sadržaja s ciljem informisanja javnosti o negativnim ekološkim problemima te zajedničko djelovanje na terenu s ciljem pronalaska riješenja za ekološe probleme.

Eko HUB Blagaj formiran je u sklopu projekta „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.

Više o sastanku možete saznati i u video prilogu.

 

Pin It on Pinterest

Share This