EKO AKCIJA UPOZORAVA: Gori divlja deponija Berberuša kod Kiseljaka!

27. maj, 2022

Danas su iz EKO Akcije na Fb upozorili da gori divlja deponija kod Kiseljaka. Njihov apel prenosimo u cijelosti:

Građani Kiseljaka i Kreševa, dižite uzbunu kako znate i umijete!

Taj požar se mora što prije ugasiti, a stanovništvo mora biti upozoreno na posljedice i zaštićeno na svaki mogući način!

Već nekoliko dana bukti požar na divljoj deponiji Berberuša kod Kiseljaka na koju zadnjih par decenija potpuno nezakonito otpad odlaže komunalno preduzeće iz Kiseljaka.

Zapaljenjem otpada nastaje niz izuzetno toksičnih hemijskih spojeva, između ostalog dolazi do stvaranja dioksina i furana koji mogu izazvati niz štetnih posljedica po zdravlje uključujući i pojavu raka. Dioksini su među najštetnijim i najopasnijim hemikalijama koje su poznate čovječanstvu!

Mala djeca, starije osobe ili osobe s već postojećim problemima organa za disanje mogu biti osobito ranjive na neke od tih zagađujućih tvari. Preporučujemo da stanovnici neposredno ugroženih naselja izmjeste djecu, stare i trudnice!

Na području općine Kiseljak ne postoji organizirano prikupljanje ili razdvajanje opasnog otpada iz domaćinstava. Sav opasni otpad se prikuplja u vrećicama i kontejnerima te sa ostalim komunalnim otpadom, odvozi na općinsku deponiju „Berberuša“.

Ova deponija je davno trebala biti sanirana, međutim Federalna inspekcija je dozvolila da se otpad i dalje odlaže na deponiju koja ne zadovoljava niti jedan potrebni uslov za rad.

“Prema nalogu Federalne uprave za inspekcijske poslove Općina Kiseljak i JP „Vodovod i kanalizacija“ Kiseljak su u siječnju 2013. godine izradili Plan prilagođavanja upravljanja otpadom za deponiju „Berberuša“ opdina Kiseljak. Isti je odobren od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma, a definira dinamiku prilagođavanja deponije komunalnog otpada „Berberuša“ u dvije faze do 2016. godine. Prva faza prilagodbe obuhvata izgradnju

putova unutar deponije, izradu zaštitnog zida na ulaznom dijelu deponije, izgradnju odvodnih kanala na zapadnoj i sjevernoj ulaznoj strani i prekrivanje dijela deponije internom stijenskom masom, dok se u drugoj fazi predviđa odlaganje komunalnog otpada u slojevima do 0,5 a ukupne debljine sloja otpada do 2,0 m.”

 

Izvor: 6yka.com

Fotografija: artinfo.ba

Pin It on Pinterest

Share This