Edukacija: Nove tehnologije u nastavnom procesu

29. apr, 2021

Gotovo preko noći, cijela nastava se premjestila u online sferu što mnogim nastavnicima/ama nije ostavljalo dodatni izbor osim da se prilagode novim uslovima i da koriste najnovija Informaciono – komunikacijska dostignuća tokom nastavnog procesa, koja do tada mnogi nisu koristili u svom radu.

Vođenje online nastave koja je interaktivna, ciljno orijentirana i zabavna često je veliki izazov za sve nastavnike/ce.

6-DNEVNA EDUKACIJA

Kroz projekat “Misli o prirodi!” organizovali smo 6-dnevnu edukaciju kako bi nastavnike/ice upoznali sa dvije platforme koje se najčešće koriste u online nastavi, a to su Office 365 for education i Google for education.

Office 365

Office 365 je sistem koji je najkorištenije desktop alate za izradu sadržaja (Word, Excel, PowerPoint) preselio u oblak, čime je omogućio pristup svim dokumentima u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg uređaja spojenog na internet.

Osim spomenutih i već dobro poznatih alata “klasičnog” Microsoft Office paketa, ovaj sistem je obogaćen i brojnim različitim alatima koji omogućavaju veću produktivnost kako u poslovnim okruženjima, tako i u nastavnom procesu.

Nastavnici/ce su imali priliku da se na praktičan način upoznaju sa:

  • aplikacijama za komunikaciju, planiranje, pohranu
  • online aplikacijama za produktivnost (Word, Excel, PowerPoint)
  • aplikacijom Forms za kreiranje kviza/testa
  • aplikacijom Sway za kreiranje digitalnih priča
  • aplikacijom OneNote

kao i sa dodatnim aplikacijama poput:

  • Wordwall – web alatom namijenjenim za kreiranje interaktivnih kvizova, video igara i slično;
  • Kahoot – jednostavnim web alatom namijenjen izradi i igranju kvizova.

Google for Education

Google for Education skup je Googleovih digitalnih proizvoda. Alati su dizajnirani da se koriste za hosting i distribuciju digitalnih dokumenata, komunikaciju i saradnju putem tehnologije zasnovane na oblaku, a mogu pomoći nastavnicima/cama, studentima/icama i organizacijama – na svim nivoima. Proizvodi Google for Education uključuju platformu za suradnju G Suite for Education, uslugu Classroom, uređaje Chromebook i Google Cloud Platform – alat za pohranu, mašinsko učenje i upravljanje velikim podacima.

Sve edukacije možete pronaći na našem YouTube kanalu „Misli o prirodi!“.

Priručnik “Kako koristiti novu tehnologiju u nastavnom procesu” možete pronaći OVDJE.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This