ECPMF priznaje usvajanje Direktive protiv SLAPP-a od strane Europskog parlamenta

27. feb, 2024

Europski centar za slobodu štampe i medija danas priznaje Anti-SLAPP direktivu – poznatu i kao Dafnin zakon – koju je danas usvojio Europski parlament u svom prvom čitanju.

Ovo je historijski trenutak za sigurnost novinara i slobodu medija u Europi. Koalicija protiv SLAPP-a u Europi (CASE), čiji je ECPMF jedan od osnivača, neumorno se zalagala za donošenje zakonodavstva EU kako bi se pozabavila upotrebom tužbi koje podrivaju slobodu medija i ušutkavaju kritičko izvještavanje. Dafnin zakon je obećan porodici Dafne Karuane Galicije nakon što se ispostavilo da se, u vrijeme njenog brutalnog ubistva, suočila sa 48 aktivnih tužbi za klevetu. Ono što joj se desilo nikada ne bi trebalo da se ponovi.

Dafnin zakon pružit će zaštitu svima koji učestvuju u javnoj participaciji u pitanjima od javnog interesa, uključujući i novinare. Neki od elemenata uvedenih direktivom su procesne garancije, podrška okrivljenom u sudskom postupku, prijevremeno otpuštanje, dodjela troškova i zaštita od presuda trećih zemalja. 

Zahvaljujemo potpredsjednici Europske komisije Veri Jurovoj, predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Metsoli i poslanicima Tiemu Wolkenu, Davidu Casa i Violi von Cramon-Taubadel na neumornom trudu i svima ostalima koji su se odazvali našem pozivu da se uspostavi instrument EU.

Direktiva će sada proći kroz neke administrativne procedure i očekuje se da će biti objavljena u službenim novinama do kraja aprila ili početkom maja 2024. Pozivamo zemlje članice Europske unije da se počnu pripremati za implementaciju na nacionalnom nivou.

EPCMF je član Koalicije protiv SLAPP-a u Europi.

Izvor: ecpmf.eu

Pin It on Pinterest

Share This