E-cigarete i vaping podstiču nadolazeću katastrofu reciklaže

21. dec, 2023

Rastuća popularnost e-cigareta i vapinga kao zdravije alternative tradicionalnom pušenju rezultirala je nepredviđenim ekološkim izazovom: približavanjem katastrofe recikliranja istrošene opreme za vaping. Iako ovi proizvodi predstavljaju nov način konzumiranja nikotina ili kanabisa, njihovo odlaganje predstavlja znatan rizik zbog opasnih materijala u vape kertridžima i električnog otpada koje stvaraju litijum-jonske baterije.

Univerzitet u Kaliforniji je nedavno izvršio studiju koja naglašava kritično pitanje električnog otpada iz uređaja za vaping. Veliki proizvođači vape-a počeli su uviđati potrebu rješavanja ovog rastućeg problema. Ovaj zabrinjavajući trend nije ekskluzivan za SAD. Globalne prognoze pokazuju da će u roku od dvije godine više od 55 miliona ljudi aktivno koristiti uređaje za vaping, a mnogi će se odlučiti za jednokratnu ili višekratnu upotrebu. Kao rezultat toga, broj napuštenih ambalaža za vape i litijum-jonskih baterija raste, povećavajući utjecaj na okoliš.

Hitna potreba za suočavanjem sa ovom rastućom katastrofom zahtijeva različite odgovore. Za početak, postoji potreba da se uspostave efikasni sistemi za reciklažu koji su posebno izgrađeni za upravljanje otpadom e-cigareta. Saradnja između proizvođača, vlasti i organizacija za upravljanje otpadom ključna je za uspostavljanje efikasnih sistema za reciklažu koji mogu da rukuju opasnim hemikalijama i komponentama e-otpada. Nadalje, napori za podizanje svijesti javnosti trebali bi naglasiti postupke sigurnog odlaganja, ohrabrujući potrošače da pravilno recikliraju svoju opremu za vaping.

U nedavnom izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), istaknuto je da proizvođači e-cigareta, čija se ponuda neprestano širi, često ciljaju na mlade, nudeći im tisuće različitih okusa i privlačeći ih na taj način. Odredbama Zakona o kontroli i ograničenju konzumiranja duhana, duhanskih i drugih proizvoda za pušenje u Federaciji Bosne i Hercegovine zabranjena je prodaja i distribucija duhanskih proizvoda maloljetnicima mlađim od 18 godina. Nažalost, trgovci često krše ovaj zakon u ime profita i stavljaju ekonomske interese ispred zdravlja djece.Merima Bećarević iz Udruženja Vijeće roditelja Kantona Sarajevo istakla je svjesnost roditelja o činjenici da djeca lako dolaze do e-cigareta na ulici bez ikakve provjere, ali naglasila je kako roditelji sami nisu u mogućnosti riješiti taj problem.

“Potrebno je da sistem preuzme odgovornost u borbi protiv ovog problema”, istakla je Bećarević.

Nadalje, inovacija u dizajnu proizvoda može biti ključna. Proizvođači moraju dati prioritet razvoju ekološki prihvatljivijih uređaja za vaping s materijalima koji se lako mogu reciklirati, s ekološki prihvatljivim komponentama. Podsticanje uređaja koji se mogu ponovo puniti i nagrađivanje vraćanja starih kertridža za reciklažu mogu dramatično minimizirati uticaj na životnu sredinu.

Kako bi se odgovorilo na rastuću prijetnju otpada od e-cigareta, potrebna je brza akcija i zajednički napor svih dionika. Pasivnost brzo može dovesti do nepovratne štete po životnu sredinu.Od vitalne je važnosti da se poduzmu mjere kako bi se spriječilo da ova katastrofa recikliranja postane velika ekološka kriza u bliskoj budućnosti.

Pin It on Pinterest

Share This