DŽEMILA AGIĆ: Dobar primjer ekoloških praksi iz Tuzle se širi na druge lokalne zajednice

29. nov, 2023

Većina gradova u Bosni i Hercegovini ima problema sa zagađenjem zraka, a jedan od uzroka zagađenja su emisije štetnih tvari koje nastaju zagrijavanjem objekata. Veliki broj objekata nema urađenu toplotnu izolaciju zbog čega troše veliku količinu toplotne energije. Pošto u okolini Tuzle ima veliki broj rudnika uglja građani su navikli da ga koriste za zagrijavanje što uzrokuje veliko zagađenje zraka. Cilj Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle je da konkretnim projektima pokaže koliko se može smanjiti potrošnja energije i zagađenje zraka realizacijom mjera energijske efikasnosti rekla nam je Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju, koja će nam u nastavku pojasniti zašto su mjere energijske efikasnosti važne i kakav uticaj imaju na kvalitet zraka.

OBJAVI.BA: Za početak, kako ste i zašto uopće krenuli da se bavite zaštitom okoliša, ovdje konkretnije energijskom efikasnošću?

DŽEMILA AGIĆ: Odrastajući u Tuzli saživjela sam s njenom industrijom i zagađenim zrakom, te sam upisala Tehnološki fakultet koji me je trebao osposobiti da radim u nekom od industrijskih procesa i da sama doprinosim zagađenju okoliša. Igrom slučaja sam pet godina živjela izvan BiH i ta distanca mi je pomogla da situaciju sagledam iz drugog ugla. Nakon mog povratka sam odlučila da se neću baviti zagađenjem nego zaštitom i unapređenjem okoliša.

OBJAVI.BA: Da li ste na početku imali podršku porodice, prijatelja,lokalne zajednice, je li bilo teško?

DŽEMILA AGIĆ: Zaštitom okoliša se aktivno bavim od 2001. godine. U to vrijeme nadležne institucije i građani su imali drugih prioriteta. Međutim, bez obzira na to od samog osnivanja Centra za ekologiju i energiju i početka mog rada sam osjetila poštovanje i simpatije svih onih sa kojim sam dolazila u kontakt. Rad na zaštiti i unapređenju okoliša je veoma lijep i human posao koji me potpuno ispunjava. Svoju porodicu sam uključivala u sve procese u koje je bila uključena šira javnost i oni su mi velika podrška.

OBJAVI.BA: Kada pogledate unazad šta ste sve radili u ovom polju, da li ste zadovoljni postignutim?

DŽEMILA AGIĆ: U prethodnih 22 godine sam radila na preko 150 projekata sa hiljadama različitih osoba i to je za mene bilo predivno iskustvo. Mnoge od postavljenih ciljeva sam postigla ali problem je što se svakodnevno otkrivaju novi prioriteti na kojim se treba raditi.

OBJAVI.BA: Zbog čega možemo reći da je Tuzla dobar primjer u realizaciji mjera energijske efikasnosti?

DŽEMILA AGIĆ: Tuzla je prepoznala značaj energijske efikasnosti za energetsku tranziciju, ugljičnu neutralnost i smanjenje zagađenja zraka. Sa ciljem da smanji zagađenje zraka od strane individualnih ložišta Grad Tuzla je 2019. godine u svom budžetu odvojio sredstva i krenuo sa programom sufinasiranja mjera energijske efikasnosti i prelaska domaćinstava na druge energente. Danas je to jedan od najuspješnijih programa, koji građani veoma cijene i po čemu je Tuzla postala prepoznatljiva u BiH i šire.

OBJAVI.BA: Koliko ste vi, kao i organizacija koju vodite dali doprinos u tome?

DŽEMILA AGIĆ: Centar za ekologiju i energiju je od svog osnivanja isticao značaj realizacije mjera energijske efikasnosti kroz edukaciju, promotivni materijal i medije. Međutim, ono na što smo posebno ponosni je projekat kojeg smo u saradnji sa Caritasom Švicarske realizirali do 2008. – 2014.  godine u okviru kojeg smo sufinasirali toplotnu izolaciju preko 150 objekata. Tokom tog projekata smo pratili potrošnju toplotne energije prije i nakon sanacije objekata i sa tim rezultatima smo radili medijsku promociju. Naš cilj je bio da tu našu ideju preuzmu nadležne institucije, što se i desilo.

OBJAVI.BA: Na koji način širite ovu pozitivnu priču na druge lokalne zajednice?

DŽEMILA AGIĆ: Uz podršku Centra za promociju civilnog društava smo se 2020/2021. godine bavili problemom zagađenja zraka u Tuzli, Lukavcu i Živinicama. Uradili smo analizu uticaja zagađenog zraka na zdravlje građana koju smo prezentirali nadležnim institucijama i građanima i na taj način smo skrenuli pažnju na problem i mobilizirali javnost. U 2023. godine smo u saradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društava iz Banovića, Živinica i Lukavca nastavili da se bavimo problemom zagađenja zraka. U ove tri lokalne zajednice su pokrenute građanske inicijative, organizirane su ulične akcije prikupljanja potpisa, realizirana je medijska kampanja sa ciljem da ove lokalne zajednice krenu sa realizacijom konkretnih mjera koje će rezultirati smanjenjem zagađenja zraka. Građanskom inicijativom je od zakonodavne i izvršne vlasti u ove tri lokalne zajednice traženo da se pozitivno iskustvo iz Tuzle proširi na tri susjedne lokalne zajednice. Gradovi Lukavac i Živinice su prihvatili inicijative građana i pripreme aktivnosti su u toku, a u općini Banovići je inicijativa ocijenjena kao dobra ali još nisu krenuli sa konkretnim mjerama za njenu realizaciju.

OBJAVI.BA: Vidjeli smo šta je uradila jedna lokalna zajednica, ali i svaki pojedinac može dati doprinos. Za kraj možete li nam pojasniti šta svaki građanin može uraditi da bi efikasnije koristio energiju i time doprinio manjem zagađenju zraka?

DŽEMILA AGIĆ: Ja volim da prebacujem odgovornost na sve građane i da ih podstičem da djeluju kako bi i sami smanjili svoj štetan uticaj na okoliš, jer smatram da mi ako smo uradili svoj dio, tek tada možemo prigovarati drugima i od njih tražiti da promijene svoj odnos prema nečemu.

Kada govorimo o energijskoj efikasnosti svaki građanin bi trebao provjeriti koliko troši električne i toplotne energije i da razmisli gdje bi mogao napraviti uštede. Treba obratiti pažnju na debljinu toplotne izolacije zidova, poda i krova, kvalitetu prozora, električnim uređajima, rasvjetu koju koristi itd.

Ono što svaki građanin može uraditi to je da prilikom kupovine novih uređaja vodi računa o njegovim energetskim karakteristikama, da obične sijalice zamijeni 80% efikasnijim LED sijalicama.

Npr. zamjenom starog bojlera novim energijski efikasnim se može smanjiti račun za energiju oko 15 KM, sličan situacija je i sa drugim električnim uređajima.

Smanjenjem potrošnje električne i toplotne energije štedite svoj novac i smanjujete zagađenje zraka.

Izvor: Objavi.ba

Pin It on Pinterest

Share This