Drugi radni sastanak sa predstavnicima pet lokalnih zajednica

04. jun, 2021

Eko HUB Blagaj – održan drugi radni sastanak sa lokalnim zajednicama

Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val danas je održao drugi radni sastanak sa 4 lokalne zajednice (Nevesinje, Ljubinje, Čapljina, Blagaj).

Sastanak se održao 04.6.2021 (Petak) sa početkom u 10:00 h, u prostorijama Eko Centra Blagaj.

Na sastanku su održane slijedeće aktivnosti:

 •  pregled i predstavljanje dosadašnjih aktivnosti projekta Eko HUB Blagaj,
 • izlaganje i diskusija o daljim postojećim ekološkim problemima i riješenjima unutar lokalnih zajednica (Nevesinje, Ljubinje, Stolac, Čapljina, Blagaj),
 •   izvršen pregled dosadašnjih akcija čišćenja unutar ovih 5 lokalnih zajednica,
 • planirane su dalje aktivnosti, kao i slijedeće akcije čišćenja,
 • diskusija  i izlaganje o zajedničkom djelovanju unutar projekta, kao i aktivnosti Eko Hub-a Blagaj.

Predstavnici lokalnih zajednica predstavili su svoje ekološke probleme:

 • nedovoljna educiranost mladih za odlaganje otpada,
 • nepostojanje selekcije otpada,
 • veliki broj mini deponija,
 • problem sa otpadnim vodama,
 • odlazak mladih,
 • deponije kraj regionalnog put Bileća-Trebinje,
 • nedovoljan broj kontejnera i kanta za odlaganje otpada.

Ovaj radni sastanak se održao sa ukupno 4 lokalne zajednice, gdje predstavnici Stoca nisu bili u mogućnosti da prisustvuju. Međutim zaključci radnog sastanka će biti predstavljeni ovoj lokalnoj zajednici kao i sve aktivnosti koje su sprovedene i planirane unutar ostalih lokalnih zajednica.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Pin It on Pinterest

Share This