Dan ugroženih vrsta: Gubitak staništa kao najveći uzročnik ugrožavanja vrsta

21. maj, 2021

Piše: mr. sc. Belma Nahić

Prvi internacionalni Dana ugroženih vrsta obilježen je 2006. godine. Tradicionalno ovaj dan se obilježava trećeg petka u mjesecu maju svake godine. Obilježavanje je osmišljeno u cilju zaštite kritično ugroženih vrsta od ekstinkcije kao posljedice ekonomskog rasta bez brige o konzervaciji i održivom razvoju.

Trenutačno se na IUCN-ovoj listi nalazi više od 37.400 vrsta pod prijetnjom od izumiranja. Pored IUCN crvene liste na globalnom nivou, svaka država treba da posjeduje zasebne crvene liste i knjige koje trebaju prepoznati i izdvojiti najugroženije vrste te regije. S obzirom na to da je briga i zaštita okoliša u Bosni i Hercegovini podijeljena na entitetsku odgovornost tako smo i dobili dva različita dokumenta koji služe kao liste ugroženih vrsta. U Republici Srpskoj je napravljena Crvena lista zaštićenih vrsta flore i faune Republike Srpske koja je objavljena u Službenom glasniku RS br.124/12, dok je u Federaciji BiH u Službenim novinama Federacije BiH br. 7/14 objavljena Crvena lista divljih vrsta i podvrsta biljaka, životinja i gljiva navedenog entiteta. Osim činjenice da nemamo dokument koji procjenjuje i stvara jasnu sliku o ugroženim vrstama na državnoj razini, javlja se i problematika neusklađenosti metodologija između entitetskih dokumenata ali i sa internacionalno prihvaćenom metodologijom.

Na Crvenoj listi FBiH je zabilježeno 658 biljnih vrsta, 27 vrsta sisara, 40 ptica, 6 reptila, 4 vodozemca i 36 riba. Zabilježen je također i veliki broj vrsta iz različitih grupa beskičmenjaka. Iz skupine beskičmenjaka jedna od predloženih ugroženih vrsta za Crvenu listu FBiH jeste vrsta Rhyacophila bosnica Schmid, 1970 iz klase Insecta, red Trichoptera (vodeni moljci). Zanimljivo za ovu vrstu jeste da je njeno rasprostranjenje striktno vezano za balkanski dinarski region, dok locus typicus predstavlja Vučja Luka, Bosna i Hercegovina.

Rhyacophila bosnica (Lokalitet: Rijeka Misoča, BiH)
Foto: Belma Nahić

Na Crvenoj listi RS-a nalazi se 818 biljnih vrsta, 57 vrsta sisara, 304 ptica, 25 reptila, 20 vodozemaca, 48 riba i također veliki broj beskičmenjaka. Jedna od predloženih vrsta za zaštitu jeste i Morimus asper funereus (Mulsant) Müller, 1953 (Insecta:Coleoptera), u narodu poznatija kao bukova strizibuba. Razlog ugroženosti ove vrste primarno je uništavanje njenog staništa – šuma. Navedena vrsta zaštićena je i Bernskom konvencijom.

Morimus asper funereus (Lokalitet: Bijeljina)
Foto: Belma Nahić

Postoje mnogobrojni razlozi zbog kojih vrste postaju ugrožene, među kojima je dominantan gubitak staništa. Gubitak staništa određene vrste može biti prouzrokovan nizom ljudskih aktivnosti i negativnog uticaja od fragmentiranja staništa, eksploatacije prirodnih resursa koji se nalaze na njenom staništu, različito zagađenje staništa, urbanizacije, promjene u klimi staništa uzrokovane globalnim zagrijavanjem, te i drugim posljedicama globalnih klimatskih promjena. Također, ugroženost neke vrste može biti i direktna posljedica njenog izlova i eksploatisanja.

Da bi se pokrenuo kvalitetan i efikasan proces zaštite vrsta u Bosni i Hercegovini prvobitno je neophodno usaglasiti metodologiju na internacionalnom, ali i na entitetskom nivou. Potrebno je prepoznati ljudske aktivnosti i navike koje ugrožavaju opstanak datih vrsta te raditi na donošenju i implementaciji zakonskih regulativa i potpisanih međunarodnih konvencija koje će štiti vrste i njihova staništa. Izuzetno je bitno i educirati, informisati i aktivirati lokalno stanovništvo u svrhu konzervacije i rehabilitacije ugroženih vrsta i staništa. Također, potrebno je uspostaviti kontinuirani biomonitoring kako bismo mogli pratiti stanje i oporavak, ili nažalost, nestanak populacija ugroženih vrsta.

Reference:
Kalamujić-Stroil, B., Lasic, L., Hanjalić, J., Mačar, S. & Vesnić, A. (2018). The first DNA barcode record for Rhyacophila bosnica Schmid, 1970 and pairing of adult and larval life stages. Genetics & Applications, 2(2), 20. doi: 10.31383/ga.vol2iss2pp20-2
https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Crvena%20lista%20Faune%20FBiH.pdf
https://www.fmoit.gov.ba/upload/file/okolis/Crvena%20lista%20Faune%20FBiH.pdf
http://www.biolog.ba/tvrdokrilci-vijesti/105-bukova-strizibuba-morimus-funereus.html

Pin It on Pinterest

Share This