Centar za ekologiju i energiju na okruglom stolu predstavio analizu biodiverziteta jezera Kop Šićki Brod

23. nov, 2021

U okviru projekta „Spasimo naša jezera“, 23.11.2021. godine, Centar za ekologiju i energiju je organizirao okrugli sto na kojem je prezentiran dokument “Biodiverzitet jezera Kop Šićki Brod“.

Jezero Kop Šićki Brod po osnovu analize biodiverziteta karakteriše prisustvo 69 vrsta algi, sedam vrsta vodenih biljaka, 43 vrste biljaka u obalnom području, sedam vrsta vodozemaca i dvije vrsta riba. Dobra zastupljenost stanišnog tipa koji se nalazi na Crvenoj listi staništa, te prisustvo vrsta čiji razvijeni stadiji predstavljaju prioritet u zaštiti u zemljama Evropske unije, prisustvo predatornih vrsta ptica (gnjurac, divlja patka), diverzitet vodozemaca i algi ukazuju na visok potencijal očuvanja ovog staništa.

Bogati specijski i ekosistemski diverzitet imaju veliki značaj za razvoj ekoturizma. Ekoturizam na ovom jezeru u budućnosti može značajno doprinijeti održavanju i povećanju populacija životinjskih vrsta i vrijednosti biodiverziteta kroz prihode ostvarene od ekoturizma. To se može postići razvojem pozitivnog doprinosa ekoturizma u pogledu biološke raznovrsnosti, zaštićenih područja, restauracije staništa, ali i kroz angažman lokalnih zajednica i mobilizacije raspoloživih prirodnih resursa.

„U procesu upravljanja ovim akvatorijem je od posebnog značaja neophodno istaći da unošenje novih bioloških vrsta, poribljavanje, ozelenjavanje površina, izgradnja objekata, te korištenje vodnih plovila treba biti pod stručnim nadzorom što bi jasno trebalo biti precizirano planom upravljanja. Na jezeru su primjetni primjeri unošenja stranih vrsta, korištenja različitih motorizovanih plovila, kao i neplanskog korištenja priobalnog prostora. Ove aktivnosti u budućnosti mogu značajno narušiti formirane biološke zajednice i doprinijeti pogoršanju kvaliteta voda“, rečeno je na ovom skupu.

Pin It on Pinterest

Share This