Bosna i Hercegovina uskoro dobija svoju prvu Strategiju zaštite okoliša

16. jun, 2022

Neki bh. pejzaži spadaju među najljepše u svijetu. Naše šume i rijeke nastanjuje jedna od najbrojnijih zajednica različitih biljaka i životinja u Evropi.

Međutim, naša zemlja se mijenja. Napredak prate sve veća zagađenost okoliša i sve izraženiji pritisak na naše resurse, što ugrožava zdravlje i egzistenciju ljudi.

Jesmo li spremni preuzeti odgovornost za probleme koje uzrokujemo okolišu? Mogu li građani i građanke BiH postati stvarni saveznici prirode?

Nakon dvije godine rada na pripremi, BiH je na putu da dobije svoju prvu Strategiju zaštite okoliša. U nastavku teksta saznajte više o tome kako se i vi možete uključiti.

Nova Strategija vam je data na uvid kako biste mogli dati svoje komentare i sugestije

Ova Strategija je rezultat participativnog procesa, što znači da je u izradi nacrta učestvovao čitav niz zainteresiranih strana. Naredni korak je dostavljanje Strategije na uvid građanima i građankama Bosne i Hercegovine. Ovo je izvrsna prilika za sve koji su zainteresirani za očuvanje okoliša da dostave svoje komentare i sugestije na program politike zaštite okoliša u BiH za narednih deset godina. Nemojte propustiti priliku da iskažete svoje mišljenje!

Uključivanjem možete unaprijediti efektivnost Strategije i doprinijeti boljem definisanju potreba i rješenja na lokalnom nivou.

Javne konsultacije u Bosni i Hercegovini su tek počele. U nastavku ćete naći link za pristup javnim konsultacijama u Federaciji BiH, koje su otvorene prošle sedmice i traju do 30. juna 2022. Sve informacije možete pronaći na internet stranicama Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, gdje su navedena uputstva o načinu davanja komentara.

Javne konsultacije u Republici Srpskoj i Brčko distriktu će početi uskoro. Sve najnovije informacije možete pronaći na našoj internet stranici www.esap.ba.

Želite znati više o tome zašto se trebate uključiti?

Učešće javnosti u pitanjima okoliša znači izražavanje mišljenja građana i građanki ili zajednica o procesima odlučivanja o okolišu, između ostalog, putem mehanizama kao što su glasanje, učešće u konsultacijama, dostavljanje podnesaka, provođenje kampanja. Učešće javnosti u pitanjima zaštite okoliša je važna komponenta demokratskog društva i doprinosi unapređenju kvaliteta i efikasnosti odlučivanja o pitanjima okoliša.

Zapravo, može pomoći u utvrđivanju izazova u oblasti okoliša i rješavanju tih izazova te osigurati korisna i jedinstvena saznanja na lokalnom nivou na koja se mogu osloniti kreatori politika. Također, jača osjećaj vlastite odgovornosti među građanima i građankama u pogledu dešavanja na nivou politike i istovremeno doprinosi zakonitosti i javnom prihvatanju odluka, te time umanjuje sukobe i osnažuje građane i građanke. Posebno je važno pribaviti mišljenja i preporuke građana i građanki na marginama društva, kako bi se uzele u obzir njihove potrebe i predložena rješenja.

U Bosni i Hercegovini, Aarhus centar već duži niz godina radi na jačanju učešća javnosti u kreiranju politike okoliša. BiH je dio Ekonomskog odbora Ujedinjenih nacija za Evropsku konvenciju o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša. Ipak, ima prostora za unapređenje, u pogledu učešća javnosti, kao na primjer u provođenju strateških procjena okoliša i procjena utjecaja na okoliš u BiH.

Kako će Strategija unaprijediti učešće javnosti?

U Strategiji zaštite okoliša BiH su prepoznati ovi izazovi i predloženi mnogi modaliteti za unapređenje učešća javnosti u BiH u narednih deset godina. Na primjer, učešće javnosti je zastupljeno u Strategiji za nivo BiH u nekoliko prioritetnih oblasti (kao što su biološka raznolikost i hemikalije), gdje su predviđene konsultacije i saradnja sa civilnim sektorom, uključujući kampanje jačanja svijesti namijenjene građanima i građankama.

Pored toga, jedan od ciljeva Strategije je uključivanje građana i građanki u odlučivanje o pitanjima okoliša, posebno u procese procjene utjecaja na okoliš i izdavanja okolinskih dozvola.

Izvor:

klix.ba

Pin It on Pinterest

Share This