Analiza Centra za energiju i ekologiju o zagađenju zraka predstavljena i u Hrvatima

26. feb, 2021

Kvalitet i problemi okoliša nad Lukavcem su veoma zabrinjavajući, a naročito uže područje Lukavca gdje je stacionirano pet većih fabrika i niz manjih industrijskih postrojenja.

Količine polutanata koje se emituju iz industrije u Lukavacu 68 000 kg/dan u proračun nije uvršten CO2 koga u atmosferu iz industrije se emituje oko 1 443 000 m3 / dan ili preko 526 695 000 m3 / god.

Pin It on Pinterest

Share This