Adna Prolaz: Izgradnju kulture brige o okolišu potrebno je razvijati još “od malih nogu”

31. mar, 2022

 

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) je kroz aktivnosti projekta “Misli o prirodi!” realizirao niz edukativnih predavanja za studente i studentice, primarno žurnalistike na teme izvještavanja o zaštiti okoliša.

Sva predavanja te vrste izazivala su veliki interes što je ohrabrujuće obzirom da su teme o zaštiti okoliša, nažalost, često zapostavljene u medijima a izvještavanje o uzrocima zagađenja, politikama rješenja i općenitog podizanja svijesti o važnosti brige o okolišu, su tek sporadični dio svakodnevnih vijesti.

Obzirom da u Bosni i Hercegovini oficijelno ne postoji eko-novinarstvo koje primarno izvještava o uticaju djelovanja ljudi na okoliš, niti specificirane eko-novinare koji bi se karijerno posvetili isključivo temama o zaštiti okoliša, izvještavanje o ekološkoj osviještenosti zavisi o ličnim preferencijama novinara/urednika koji samoinicijativno istražuju, pišu, upozoravaju, educiraju i informišu javnost o ovim važnim temama.

Centar za promociju civilnog društva, kroz projekat “Misli o prirodi!” podržava zalaganje svih novinara koji već izvještavaju o zaštiti okoliša a edukacijama želi ohrabriti buduće žurnaliste da se profiliraju kao eko-novinari.

Medijsko izvještavanje je ključan segment uticanja na svijest građana ali i institucija o važnosti uzajamnog zalaganja na polju zaštite okoliša, stoga smo razgovarali sa studenticom Fakulteta Političkih nauka u Sarajevu, Adnom Prolaz, o tome kako ona kao budući žurnalista doživljava dosadašnji način izvještavanja o okolišu, ulozi medija u podizanju svijesti na ove teme, te uticaju koji predavanja za student/ice mogu imati u dijelu njihovog daljeg obrazovanja i smjerova karijera.

Adna Prolaz je jedna od uspješnih studentica koja je predavanje ocijenila izuzetno važnim i svrsishodnim, te kao jedan od povoda o razmišljanju o ovoj temi kao mogućem karijernom usmjerenju.

                  Adna Prolaz, učesnica edukacija “Misli o prirodi!”: Izgradnju kulture brige o okolišu potrebno je razvijati još “od malih nogu”

 

Poznato je da u BiH ne postoje eko-novinari koji se educiraju isključivo u smjeru eko-tema te izvještavaju samo o temama okoliša. Kako Vi kao studentica novinarstva gledate na to i smatrate li da bi eko-izvještavanje bilo znatno kredibilnije, stručnije i kvalitetnije u slučaju postojanja eko novinarstva?

 Naravno da DA, kao studentica novinarstva smatram da bi eko – izvještavanje bilo znatno stručnije i kvalitetnije kada bi se novinari mogli educirati u smjeru eko-tema. Te kada bi na jednom mjestu imali veći pristup informacijama.

Da li je Vaše privatno opredjeljenje da budete ekološki osviješteni bio povod Vašeg učešća u predavanju koje je organizirao CPCD te da pored osnovne teme, saznate nešto više i o projektu “Misli o prirodi!”?

 Svakako da je moje privatno opredjeljenje o ekološkoj osvještenosti uticao na moje učešće u predavanju koje je organizovao CPCD i samim tim želim saznati više o projektu “Misli o prirodi”.

Smatrate li da ovakvih predavanja treba biti više te da mogu poslužiti i kao baza stručnog usmjerenja budućih žurnalista/kinja/novinara/ki?

 Da, predavanje o zaštiti prirode, ekologiji i bitnosti prirode  mogu poslužiti kao baza stručnog usmjerenja, mogu nas potaknuti da više istražujemo o zaštiti prirode i njenom boljem razumijevanju.

Kako na deficitarno medijsko izvještavanje o zaštiti okoliša gledate kao konzument medija a kako kao buduća kolegica i šta bi iz Vašeg ugla, upravo buduće žurnalistkinje/novinarke trebalo i moglo biti bolje?

Kao konzument medija, primjetan je nedostatak  informacija o zaštiti prirode i okoline, a kao budući novinar mislim da je potrebno raditi na osviješćivanju o značaju zaštite prirode još od najranije životne dobi, odnosno potrebno je animirati naše najmlađe stanovnike tj. djecu kroz razne radionice kako bi razvili navike o pravilnom odnosu prema prirodi, a te navike će kanije preći u stil života.

Koliko važnim smatrate izgradnju kulture brige o okolišu u BiH i koliko mediji zaista mogu uticati na svijest koja upozorava da je briga o okolišu jednako (=) briga o nama samima?

Kao što sam malo prije navela, izgradnja kulture brige o okolišu je jako bitna i potrebno je razvijati još “od malih nogu”, a naravno da mediji mogu imati veliki utjecaj na svijest da je briga o okolišu briga o nama samima, jer što se više priča, razgovara, promoviše o bitnostima očuvanja okoline i naš utjecaj na prirodu, to će konzumenti medija biti svjesniji, jer će razmišljati o onima što im prezentirano i samim tim će vjerovatno mijenjatii stav o prirodi i njenoj zaštiti.

Kao studentica koja je svjesna važnosti izvještavanja o temama koje su važne i direktno povezane sa očuvanjem zdravlja ljudi, da li ste do sada razmišljali da Vaša karijera u novinarstvu možda bude usmjerena ka eko izvještavanju? 

 Ako mi se ukaže prilika o eko-edukaciji, naravno da ću rado podijeliti informacije sa medijskim konzumentima o važnosti očuvanja našeg  eko sistema, jer banalnim, bezobraznim ponašanjem  ne samo da uništavamo prirodu već uništavamo i sami sebe. A ja za buduće naraštaje i sebe želim samo najbolje.

 

Projekat „Misli o prirodi!“ koji implementira Centar za promociju civilnog društva, promovira aktivnosti zaštite okoliša u cilju podizanja svijesti o važnosti brige o okolišu po zdravlje građana BiH, a njegovu realizaciju finansira Švedska.

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This