O NAMA

Projekat „Misli o prirodi!“ implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), domaća organizacija osnovana 1996. godine.

Od svog nastanka do danas CPCD se etablirao kao organizacija koja uz saradnju sa internacionalnim donatorima, u pet zemalja regiona radi distribuciju i monitoring grantova i programa jačanja kapaciteta. Dvodecenijsko iskustvo u radu sa organizacijama i zagovaranju, CPCD izdvaja kao organizaciju koja njeguje partnerski, sistematičan, inovativan i transparentan pristup radu. Do sada je CPCD pružio savjetodavnu, ekspertsku, obrazovnu i finansijsku podršku za više od 1000 organizacija, edukacijama je obuhvatio više od 200.000 osoba, inicirao je kreiranje i usvajanje Sporazuma između Vijeća ministara i organizacija civilnog društva, osigurao usvajanje Sporazuma u 80 općina/opština, te podijelio više od 400 grantova.

Ja sadim, a ti?

Suočeni sa strahom, neizvjesnošću i osjećajem nemoći tokom pandemije, a zauzvrat dobivši na dar vrijeme da promislimo i da se suočimo sa svime što se dešava, Centar za promociju civilnog društva (CPCD) u okviru projekta „Misli o prirodi!“ je sa Eko HUB Mostar UG Nešto VišeEko HUB Maglaj UG Fojničani i Eko HUB Laktaši UG CERD kao adekvatan odgovor, osmislio i plasirao kampanju “Ja sadim, a ti?” 2020 godine,  za sve građane i građanke u Bosni i Hercegovini koji žele da se okušaju u vrtlarstvu.

O Projektu

„Misli o prirodi!“ četveroipogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva u trajanju, a finansijski podržava Švedska u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka.

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva, institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

Prva faza projekta zasnovana je na 5 komponenti

Zagovaranje

Zagovaranje

Unapređenje zaštite okoliša je jedino moguće kroz diverzificiran pristup problemskim oblastima ali i zajedničko djelovanje, sistematičan i naučno utemeljen pritisak civilnog društva na donositelje/ke odluka i zagađivače, te podizanje svijesti o važnosti okoliša u poboljšanju standarda života.

Eko HUBovi

Eko HUBovi

Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Eko Škole

Eko Škole

Rad sa školama i ministarstvima obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima će osigurati održivost ideje projekta „Misli o prirodi!“. Škole koje pokažu zainteresovanost za unapređenje plana i programa rada škole, vannastavnih aktivnosti i edukaciju u oblasti zaštite okoliša, imaće priliku da dobiju certifikat Eko škola.

Mladi

Mladi

Uključenost i proaktivan pristup mladih okolišnim pitanjima jedna je od najznačajnijih projektnih komponenti koja se prožima kroz sve planirane aktivnosti u vidu kampanje podizanja svijesti i promocije okolišnih pitanja.

Eko Mediji

Eko Mediji

Medijska pokrivenost okolišnih pitanja biće unaprijeđena tokom projekta kroz sistematičan pristup medijima, novinarima i novinarkama, ali i rješavanju izazova sa kojima se suočavaju prilikom rada na medijskim sadržajima iz oblasti zaštite okoliša.

Druga faza projekta zasnovana je na 4 komponente

Zagovaranje

Zagovaranje

Unapređenje zaštite okoliša je jedino moguće kroz diverzificiran pristup problemskim oblastima ali i zajedničko djelovanje, sistematičan i naučno utemeljen pritisak civilnog društva na donositelje/ke odluka i zagađivače, te podizanje svijesti o važnosti okoliša u poboljšanju standarda života.

Eko HUBovi

Eko HUBovi

Kompleksnost pitanja okoliša zahtijeva kontinuiranu prisutnost na lokanom nivou, ekspertizu u oblasti zaštite okoliša, umreženost sa lokalnim akterima, mogućnost komunikacije sa mladima, školama i medijima, te kapacitete za pružanje edukativne i stručne podrške drugim organizacijama i školama.

Eko Škole

Eko Škole

Rad sa školama i ministarstvima obrazovanja na entitetskim i kantonalnim nivoima će osigurati održivost ideje projekta „Misli o prirodi!“. Škole koje pokažu zainteresovanost za unapređenje plana i programa rada škole, vannastavnih aktivnosti i edukaciju u oblasti zaštite okoliša, imaće priliku da dobiju certifikat Eko škola.

Eko Mediji

Eko Mediji

Medijska pokrivenost okolišnih pitanja biće unaprijeđena tokom projekta kroz sistematičan pristup medijima, novinarima i novinarkama, ali i rješavanju izazova sa kojima se suočavaju prilikom rada na medijskim sadržajima iz oblasti zaštite okoliša.

Generalni cilj projekta

Povećati uticaj civilnog društva na zaštitu okoliša u BiH

Specifični ciljevi projekta

Povećati odgovornost vlade, kompanija i građana prema okolišu kroz zagovaračke kampanje

Povećati učešće lokalnih aktera u adresiranju pitanja okoliša kroz uspostavljanje infrastrukture/mreže od 9 Eko HUBova

Ohrabriti mlade ljude da se uključe u zaštitu okoliša kroz razvoj 36 Eko Škola

Podići svijest i aktivizam mladih ljudi u oblasti zaštite okoliša

Unaprijediti kvantitet i kvalitet bh. medijske pokrivenosti okolišnih tema

podržanih projekata organizacija civilnog društva

KM podrške okolišnim projektima

javnih osnovnih i srednjih škola koje učestvuju u programu Eko Škole

Eko HUBovi: Stubovi bolje budućnosti u BiH

 

NAŠ TIM

Upoznajte se sa članovima našeg tima.

Sabina Jukan

Sabina Jukan

Menadžerica projekta

sabina.jukan@cpcd.ba

Aida Nadarević

Aida Nadarević

Menadžerica komunikacija

aida.nadarevic@cpcd.ba

KORISNICI i KORISNICE O PROJEKTU

Danas je jasnije nego ikada koliko je priroda ugrožena, a značaj projekata kakav je „Misli o prirodi!“ tek će se uvidjeti u vremenu pred nama.

Testimonial Item

Aida Daguda

Projekat "Misli o prirodi!" sigurno će doprinijeti tome da pitanja zaštite okoliša budu zastupljenija u bh. medijima. Prije svega, kroz osnaživanje i edukaciju novinara i novinarki, kako bi bolje razumjeli ovu oblast, i samim tim kvalitetnije izvještavali o okolišnim pitanjima u našoj zemlji. Tačno informisanje o okolišnim pitanjima i podizanje svijesti našim gledaocima/gledateljkama o važnosti zaštite okoliša, uvijek će biti naša jedina misija.

Testimonial Item

Aida Hodžić

Urednica emisije Agro-Ekologika
Projekat "Misli o prirodi!" pokrenuo je pravi ekološki pokret na području na kojem djelujemo.
Testimonial Item

Davor Šupković

Koordinator Eko HUB-a Maglaj

Ekološke organizacije uslijed brojnosti gorućih problema koje rješavaju, nemaju vremena da se specifično bave pitanjima da li i kako zagađenje okoliša različito utiče na žene i muškarce. Projekat „Misli o prirodi!“ će uvesti rodnu komponentu u različite sfere pitanja zaštite okoliša.

Testimonial Item

Jasmina Čaušević

Ekspertica za rodna pitanja

Ciljevi i načini borbe za zaštitu životne sredine ali i pokušaj da se mladi angažuju u ostvarivanju tih ciljeva.

Testimonial Item

Marija Mitrović

Građanka
Centar za promociju civilnog društva i projekat "Misli o prirodi!" su među onima koji doprinose zaštiti okoliša i uvijek su na usluzi novinarima/kama.
Testimonial Item

Sanel Kajan

Novinar RTV Federacije BiH
Ovaj projekat dao je i vanjsku i unutrašnu motivaciju uposlenicima/ama i učenicima/ama naše škole da daju lični doprinos na buđenju svijesti za očuvanje životne sredine učešćem u različitim aktivnostima.
Testimonial Item

Sanita Nukić

Eko koordinatorica Gimnazije "Visoko"

Pin It on Pinterest

Share This