Pokrenuta inicijativa Eko HUBa Sarajevo: Pronađimo zajedno rješenja: Čist zrak u Sarajevu!

07. sep, 2020

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana čistog zraka za plavo nebo, koji se obilježava 7. septembra, Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH,” odnosno Eko HUB Sarajevo pokrenuo je inicijativu: Pronađimo zajedno rješenja: Čist zrak u Sarajevu!putem koje je osmišljeno takmičenje za učenike srednjih škola u Sarajevu.

Imajući u vidu problem aerozagađenja sa kojim se suočava regija, a naročito Sarajevo, koje je posljednje dvije godine bio i najzagađeniji grad u svijetu, u sklopu projekta “Misli o prirodi!,” koji finansira Vlada Švedske, a implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Eko HUB Sarajevo je pozvao učenike srednjih škola u Sarajevu i Istočnom Sarajevu da osmisle konkretno praktično rješenje, a oni najbolji će za ponuđeno rješenje biti i nagrađeni.

Pozivu za učešće u takmičenju su se odazvali učenici:

  • Prve gimnazije, koji će predstaviti ukupno tri (3) idejna projekta;
  • učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, koji će predstaviti ukupno dva (2) idejna projekta pod sloganom “BUDIMO EKO DA BI BILI NEKO”:  1. Ambasadori čistog zraka  i 2. Reciklažom do zdravog okoliša;
  • kao i učenici Maarif Schools of Sarajevo, koji će predstaviti ukupno tri (3) idejna projekta: 1. Filter zraka na osnovu hemijske magle, uz prečišćivač otpadnih voda/supstanci, 2. Prečišćivać zraka na osnovu vodene pare, uz prirodni mikrobiološki filter onečišćene vode i 3. Zeleni krovovi grada Sarajeva.

Tokom ovog takmičenja planirano je da svaka škola-učesnica predstavi do pet zasebnih idejnih projekata koji bi ponudili učenici drugog i trećeg razreda, a koji se odnose na pružanje rješenja za zaštitu i poboljšanje čistoće zraka u Sarajevu.

Glavni cilj ovog takmičenja je edukacija učenika kroz praktično rješavanje problema zagađenja zraka, podizanje svijesti u pogledu kvalitete zraka i uticaja na zdravlje pojedinaca. Predstavljanje prijavljenih kandidata i škola učesnica, kao i početak takmičenja organizovano je  simbolično 7. septembar 2020., u Vilsonovom šetalištu. Nakon toga, do 3. novembra 2020. učenici će imati vremena da osmisle i opišu praktično rješenje,  koje će predstaviti tokom zadnjeg dana takmičenja i to 3. novembra 2020., za Svjetski dan čistog zraka, a kada će se proglasiti pobjednik/ca i uručiti vrijedne nagrade.

“Učenicima se ovim takmičenjem ostavlja prostor da sami osmisle najbolje rješenje, koristeći svoje talente i maštu, kako bi predstavili idejni projekat za koji oni smatraju da će najbolje odgovoriti problemu zagađenja zraka u Sarajevu. Od učenika se očekuje da zadnjeg dana takmičenja predstave: opis praktičnog rješenja u formi maketa ili vizuelne prezentacije bazirane na istraživanju, koji se zatim može realizovati u praksi. Na ovaj način mladi se motivišu i pozivaju da se aktivno uključe u proces zaštite okoliša/životne sredine,ističe Sunčica Kovačević, projektna asistentica Udruženja “Resursni Aarhus centar u BiH.”

Pin It on Pinterest

Share This