2. februar – Međunarodni dan zaštite močvarnih staništa Močvare i biološka raznolikost tema je 2020. godine

02. feb, 2020

Međunarodni dan zaštite močvarnih staništa obilježava se 2. februara u većini država svijeta.

Prije samo dvadesetak godina, ljudi su močvarna područja smatrali nepotrebnima, prljavima i izvorima različitih bolesti. Takvo vjerovanje dovelo je do uništavanja najbogatijih ekosistema. Močvarna područja danas čine 6% površine Zemlje u kojima živi 40% svih biljnih i životinjskih vrsta.

Da bi se spriječila dalja devastacija močvarnih područja 171 država svijeta, a među njima i Bosna i Herecgovina, pristupile su Ramsarskoj konvenciji kojom su se obavezale na očuvanje močvara na vlastitom teritoriju. BiH je ratificirala Ramsarsku konvenciju 24.9.2001. godine.

Ramsarska konvencija o močvarnim staništima potpisana je 2. februara 1971. godine u iranskom gradu Ramsaru i predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih sporazuma o zaštiti močvarnih staništa. Konvencija predstavlja međuvladin sporazum koji čini okvir za međunarodnu saradnju u zaštiti i razumnom iskorištavanju močvarnih staništa. Ona obvezuje svaku stranku-potpisnicu na opće čuvanje močvara na vlastitom teritoriju, kao i na posebne obaveze vezane uz močvarna staništa od međunarodne važnosti koja se upisuju u Ramsarski popis. Stranke su dužne donijeti programe zaštite močvarnih staništa i uključiti mjere njihove zaštite i održivog korištenja u svoje planove uređenja i upotrebe prostora. Pored toga, dužne su i štiti močvarna staništa utemeljenjem prirodnih rezervata, od kojih najmanje jedan, koji zadovoljava kriterije za međunarodnu važnost, mora biti predložen za upis u Ramsarski popis. Uvrštavanjem u ovaj popis, takvi lokaliteti dobivaju status prirodnog dobra koji predstavlja bogatstvo čitavog čovječanstva.

Potpisnice-članice Konvencije pokreću proces prepoznavanja mjesta unutar svoga teritorija kojima je potrebno pružiti posebnu pažnju u zaštiti i održivom korištenju, upravo zbog posebnog bogatstva i važnosti za opstanak vodnih sistema. U BiH trenutno postoje tri staništa koja su zadovoljila kriterije za uključenje u ovaj popis – Park prirode Hutovo Blato, lokalitet Bardača i Livanjsko Polje.

„Močvare i biološka raznolikost“ tema je 2020. godine u obilježavanju Međunarodnog dana zaštite močvarnih staništa. Močvare su staništa bogate raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta. Najnovije procjene pokazuju globalni pad biološke raznolikosti, dok močvarna područja nestaju tri puta brže od šuma. Ovogodišnja tema jedinstvena je prilika da se istakne bioraznolikost močvarnih područja, njihov status i važnost te promoviraju akcije kojima će se ukazati na njihov gubitak. Piše: mr.sc. Sabina Jukan, dipl.ing.tehn

Piše: mr.sc. Sabina Jukan, dipl.ing.tehn

Pin It on Pinterest

Share This