Hiljadama godina čovjek je pokušavao prilagoditi prirodu sebi, ali upravo je cijelo vrijeme činio veliku grešku. Mi kao visoko intelektualna bića trebamo shvatiti da smo mi dio prirode i da mi pripadamo njoj, a ne ona nama. Zahvaljujući svim pokušajima prilagodbe...

read more