Poticanje i stimulisanje projekata podizanja svijesti o zaštiti okoliša od strane civilnog društvo i privrednih subjekata kao i organizacija kampanja i stimulisanje debate o politikama u ovoj oblasti, te modernizacija nastavnih planova i programa osnovnih i srednjih...

read more