GRAĐANI I GRAĐANKE U BOSNI I HERCEGOVINI SE SUOČAVAJU SA VELIKIM, ČESTO NEPREMOSTIVIM PREPREKAMA U SVOJIM NASTOJANJIMA DA KAO AKTIVISTI I AKTIVISTICE ŠTITE JAVNE INTERESE I DEMOKRATSKA PRAVA. „SLAPP“ tužbe (skraćenica izvedena od engleskih riječi: Strategic...

read more