Tokom 2023. godine desilo se više incidenata sa nekontrolisanim ispuštanjem otpadnih voda u rijeku Bosnu. Na adresu Eko foruma konačno su stigli rezultati analiza koje su provele ovlaštene laboratorije Agencije za vodno područje rijeke Save, nakon incidentnog...

read more