U sklopu projekta „Misli o prirodi!“, koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska, Regionalni centar za obrazovanje i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) je bio angažovan na temu “Unapređenje...

read more