Dana 28. listopada 2020. godine, inicijativom Osnovne Škole „fra Stipana Vrljić“,  postavljeno je parking stajalište za bicikle, kako bi se potaknulo i osvijestilo na potrebu za korištenjem prijevoznih sredstava koja manje zagađuju okoliš, te je u sklopu navedenog...

read more