"Skupština grada Doboj je na sjednici 25.5.2023. godine, u nezakonitoj proceduri, dala saglasnost za izvođenje detaljnih geoloških, geohemijskih i geofizičkih istraživanja na području te lokalne zajednice kompaniji Lykos Balkans Metals. Smatra da je ova odluka samo...

read more