Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val kao i JU Osnovna škola Gnojnice, održali su akciju čišćenja i pošumljavanja sa lokalnom zajednicom Blagaj, 20.11.2021 (subota) sa početkom u 10:00h. Akcija čišćenja i pošumljavanja počela je sa skupljanjem...

read more