Omladinski klub Novi val Blagaj i njihov partner Ornitološko društvo Naše Ptice Sarajevo organizuju 10 Ornitofestival koji će se održat u Blagaju,  od 22. do 24. oktobra 2021. godine. Tema ornitofestivala je "Zaštita ugroženih vrsta ptica". Aktivnosti koje su...

read more