Piše: Ena Osmanović, MA psihologije Mnogo puta u našim životima smo čuli ili na sreću svjedočili da zemlja upija negativnu energiju, šuma upija buku misli, a daleki horizonti od slona prave mrava. U prirodi, prsa najšira a brige najmanje. Da to nije samo naš osjećaj...

read more