Sarajevo: 02.02.2024. Protokol br: 67/2024 Otvoreni postupak za dostavljanje ponuda br. SD 003 II 01/2024 PredmetNabavka različitih materijala i roba za 15 škola u Herecegovačko-neretvanskom kantonu i Županiji Zapadnoherecegovačkoj podijeljenih na 3 LOTaUgovaračCentar...

read more