U Centru za posjetioce Pecka održana je prezentacija rezultata istraživanja kanjona Prizrenac i pećine Mračaj koji pripadaju gornjem toku rijeke Sane sa ciljem kreiranja studije zaštite koja će poslužiti za proglašenje ovog područja zaštićenim. Čitav gornji tok rijeke...

read more